Đồng quê thanh bình, nên thơ từ mô hình ‘ruộng lúa, bờ hoa’

Xem thêm:  Người dân nô nức xem trình diễn khinh khí cầu tại Tuyên Quang

Viết một bình luận