1kg bằng bao nhiêu gam? 1kg bằng bao nhiêu lạng?

Xem thêm:  Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Viết một bình luận