Bài 135 trang 56 sgk toán 6 tập 2

Bài 2 trang 82 sgk toán 7 – tập 1

Bạn đang xem: Bài 135 trang 56 sgk toán 6 tập 2 tại thpttranhungdao.edu.vn Một xí nghiệp đã thực hiện được 5/9 kế hoạch, còn phải làm thêm 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm nhà máy được giao theo kế hoạch. Một doanh nghiệp đã thực hiện \({5 …

Xem thêm

Bài 142 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Bài 2 trang 82 sgk toán 7 – tập 1

Bạn đang xem: Bài 142 trang 59 sgk toán 6 tập 2 tại thpttranhungdao.edu.vn Nói đến vàng ba số 9 (999) chúng ta hiểu rằng: Trong 1000g “vàng” này chứa tới 999g vàng nguyên chất. Nói đến vàng 3 chỉ 9 (999) thì chúng ta hiểu rằng: Trong 1000g “vàng” này có chứa tới 999g …

Xem thêm

Bài 146 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Bài 2 trang 82 sgk toán 7 – tập 1

Bạn đang xem: Bài 146 trang 59 sgk toán 6 tập 2 tại thpttranhungdao.edu.vn Trên bản vẽ kỹ thuật tỷ lệ 1:125, chiều dài của một chiếc Boeing 747 là 56,408 cm. Tính độ dài thực của mặt phẳng đó. Trên bản vẽ kỹ thuật tỷ lệ 1:125, chiều dài của một chiếc Boeing 747 …

Xem thêm

Bài 159 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Bạn đang xem: Bài 159 trang 64 sgk toán 6 tập 2 tại thpttranhungdao.edu.vn Các phân số sau đây được sắp xếp theo một mẫu. Hãy rút gọn mẫu số các phân số để tìm quy luật đó rồi điền vào chỗ trống một phân số thích hợp: Các phân số sau đây được sắp …

Xem thêm

Bài 162 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Bạn đang xem: Bài 162 trang 65 sgk toán 6 tập 2 tại thpttranhungdao.edu.vn Tìm x, biết: Tìm x, biết: a) \(\left( {2,8x – 32} \right):{2 \over 3} = – 90\) b) \(\left( {4,5 – 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\) Hướng dẫn làm bài tập về nhà: a) Từ \(\left( {2,8x{\rm{ }}-{\rm{ …

Xem thêm

Bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Bạn đang xem: Bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2 tại thpttranhungdao.edu.vn Một cửa hàng bán 456,5m2 vải gồm hai loại: vải hoa và vải trăng. Biết số hoa hoa bằng 78,25% số hoa trắng. Tính số mét vải mỗi loại. Một cửa hàng bán 356,5m2 vải gồm hai loại: vải hoa và …

Xem thêm

Bài 167 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Bài 167 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Bạn đang xem: Bài 167 trang 65 sgk toán 6 tập 2 tại thpttranhungdao.edu.vn Trắc nghiệm: Em làm được một bài toán mà khi dùng máy tính bỏ túi bấm chuột liên tiếp như sau: Trắc nghiệm: Em làm được một bài toán mà khi dùng máy tính bỏ túi bấm chuột liên tiếp như …

Xem thêm