Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10 tại thpttranhungdao.edu.vn

Đáp án và lời giải cụ thể Đề rà soát 15 phút – Chương 4 – Câu 5 – Đại số 10

Đề tài

Câu hỏi 1. Giải bất phương trình (dfrac{1}{x} + dfrac{2}{{x + 4}} le dfrac{3}{{x + 3}}) .

Câu 2. Xác định các trị giá của thông số m để bất phương trình sau vô nghiệm (left( {m + 2} right){x^2} – 2left( {m – 1} right)x + 4

Lời giải cụ thể

Chúng ta có:

(dfrac{1}{x} + dfrac{2}{{x + 4}} le dfrac{3}{{x + 3}})

(Leftrightarrow dfrac{1}{x} + dfrac{2}{{x + 4}} – dfrac{3}{{x + 3}} le 0)

( Leftrightarrow dfrac{{left( {x + 3} right)left( {x + 4} right) + 2xleft( {x + 3} right) – 3xleft( {x ) + 4} right)}}{{xleft( {x + 3} right)left( {x + 4} right)}} le 0)

( Leftrightarrow dfrac{{x + 12}}{{xleft( {x + 3} right)left( {x + 4} right)}} le 0)

bảng ghi lại

Bất phương trình có nghiệm (x in left[ { – 12; – 4} right) cup left( { – 3;0} right)). 

Câu 2. Bất phương trình (1) cô nghiệm tức là:

(left( {m + 2} right){x^2} – 2left( {m – 1} right)x + 4 ge 0) (2) với mọi (x in mathbb{R}.)

+) Nếu (m = -2) thì bất phương trình (2) trở thành (6x + 4 ge 0), không đúng với mọi (x in mathbb{R}).

+) Nếu (m ne  – 2) thì bất phương trình (2) đúng với mọi (x in mathbb{R}) khi và chỉ khi

(begin{array}{l};;;;left{ begin{array}{l}a > 0Delta ‘ le 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m + 2 > 0{left( {m – 1} right)^2} – 4left( {m + 2} right) le 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m + 2 > 0{m^2} – 6m – 7 le 0end{array} right.end{array})

(begin{array}{l} Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m >  – 2m le  – 1{rm{ text{ hoặc } m}} ge {rm{7}}end{array} right. Leftrightarrow  – 2

Vậy (m in left( { – 2; – 1} right] cup left[{7;+infty}right))[{7;+infty}right))[{7;+infty}right))[{7;+infty}right))

xem thêm thông tin chi tiết về Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10

Đề rà soát 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10

Hình Ảnh về: Đề rà soát 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10

Video về: Đề rà soát 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10

Wiki về Đề rà soát 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10

Đề rà soát 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10 -

Đáp án và lời giải cụ thể Đề rà soát 15 phút – Chương 4 – Câu 5 – Đại số 10

Đề tài

Câu hỏi 1. Giải bất phương trình (dfrac{1}{x} + dfrac{2}{{x + 4}} le dfrac{3}{{x + 3}}) .

Câu 2. Xác định các trị giá của thông số m để bất phương trình sau vô nghiệm (left( {m + 2} right){x^2} – 2left( {m – 1} right)x + 4

Lời giải cụ thể

Chúng ta có:

(dfrac{1}{x} + dfrac{2}{{x + 4}} le dfrac{3}{{x + 3}})

(Leftrightarrow dfrac{1}{x} + dfrac{2}{{x + 4}} – dfrac{3}{{x + 3}} le 0)

( Leftrightarrow dfrac{{left( {x + 3} right)left( {x + 4} right) + 2xleft( {x + 3} right) – 3xleft( {x ) + 4} right)}}{{xleft( {x + 3} right)left( {x + 4} right)}} le 0)

( Leftrightarrow dfrac{{x + 12}}{{xleft( {x + 3} right)left( {x + 4} right)}} le 0)

bảng ghi lại

Bất phương trình có nghiệm (x in left[ { – 12; – 4} right) cup left( { – 3;0} right)). 

Câu 2. Bất phương trình (1) cô nghiệm tức là:

(left( {m + 2} right){x^2} – 2left( {m – 1} right)x + 4 ge 0) (2) với mọi (x in mathbb{R}.)

+) Nếu (m = -2) thì bất phương trình (2) trở thành (6x + 4 ge 0), không đúng với mọi (x in mathbb{R}).

+) Nếu (m ne  – 2) thì bất phương trình (2) đúng với mọi (x in mathbb{R}) khi và chỉ khi

(begin{array}{l};;;;left{ begin{array}{l}a > 0Delta ‘ le 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m + 2 > 0{left( {m – 1} right)^2} – 4left( {m + 2} right) le 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m + 2 > 0{m^2} – 6m – 7 le 0end{array} right.end{array})

(begin{array}{l} Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m >  – 2m le  – 1{rm{ text{ hoặc } m}} ge {rm{7}}end{array} right. Leftrightarrow  – 2

Vậy (m in left( { – 2; – 1} right] cup left[{7;+infty}right))[{7;+infty}right))[{7;+infty}right))[{7;+infty}right))

[rule_{ruleNumber}]

cup left[{7;+infty}right))[{7;+infty}right))[{7;+infty}right))[{7;+infty}right))

#Đề #kiểm #tra #phút #Chương #Đề #số #Đại #số

Bạn thấy bài viết Đề rà soát 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Đề rà soát 15 phút – Chương 4 – Đề số 5 – Đại số 10 bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Môn toán
#Đề #kiểm #tra #phút #Chương #Đề #số #Đại #số

Xem thêm:  Bài 7 trang 143 SGK Giải tích 12

Viết một bình luận