Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Bạn đang xem: Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1 tại thpttranhungdao.edu.vn

Tìm y, biết:

Bài 98. Tìm \(y\), biết:

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

b) \(y:{3 \over 8} = – 1{{31} \over {33}}\)

c) \(1{2 \trên 5}.y + {3 \trên 7} = – {4 \trên 5}\)

d) \( – {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

\(\Rightarrow y = {{21} \over {10}}:\left( { – {3 \over 5}} \right) = {{21} \over {10}}.\left( { – { 5 \over 3}} \right) = – {{21.5} \over {10.3}} = – {7 \over 2} = – 3{1 \over 2}\)

b) \(y:{3 \over 8} = – 1{{31} \over {33}}\)

\( \Leftrightarrow y:{3 \over 8} = – {{64} \over {33}}\)

\(\Rightarrow y = – {{64} \over {33}}. {3 \over 8} = – {{64.3} \over {33.8}} = – {8 \over {11}}\)

c) \(1{2 \trên 5}.y + {3 \trên 7} = – {4 \trên 5}\)

\( \Rightarrow {7 \over 5}y = – {4 \over 5} – {3 \over 7} \Rightarrow {7 \over 5}y = – {{43} \over {35}}\) \ (\Rightarrow y = – {{43} \over {35}}:{7 \over 5} \Rightarrow y = – {{43} \over {35}}. {5 \over 7} = – {{43 ) } \over {49}}\)

d) \( – {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

\(\Rightarrow – {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} – 0,25 \Rightarrow – {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} – { 1 \ hơn 4} \)

\(\Rightarrow – {{11} \over {12}}y = {7 \over {12}} \Rightarrow y = {7 \over {12}}:\left( { – {{11} \over { 12}}} \right)\)

\(\Rightarrow y = {7 \over {12}}.\left( { – {{12} \over {11}}} \right) \Rightarrow y = – {7 \over {11}}\)

xem thêm thông tin chi tiết về Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Hình Ảnh về: Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Video về: Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Wiki về Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1 -

Tìm y, biết:

Bài 98. Tìm \(y\), biết:

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

b) \(y:{3 \over 8} = – 1{{31} \over {33}}\)

c) \(1{2 \trên 5}.y + {3 \trên 7} = – {4 \trên 5}\)

d) \( – {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

\(\Rightarrow y = {{21} \over {10}}:\left( { – {3 \over 5}} \right) = {{21} \over {10}}.\left( { – { 5 \over 3}} \right) = – {{21.5} \over {10.3}} = – {7 \over 2} = – 3{1 \over 2}\)

b) \(y:{3 \over 8} = – 1{{31} \over {33}}\)

\( \Leftrightarrow y:{3 \over 8} = – {{64} \over {33}}\)

\(\Rightarrow y = – {{64} \over {33}}. {3 \over 8} = – {{64.3} \over {33.8}} = – {8 \over {11}}\)

c) \(1{2 \trên 5}.y + {3 \trên 7} = – {4 \trên 5}\)

\( \Rightarrow {7 \over 5}y = – {4 \over 5} – {3 \over 7} \Rightarrow {7 \over 5}y = – {{43} \over {35}}\) \ (\Rightarrow y = – {{43} \over {35}}:{7 \over 5} \Rightarrow y = – {{43} \over {35}}. {5 \over 7} = – {{43 ) } \over {49}}\)

d) \( – {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

\(\Rightarrow – {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} – 0,25 \Rightarrow – {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} – { 1 \ hơn 4} \)

\(\Rightarrow – {{11} \over {12}}y = {7 \over {12}} \Rightarrow y = {7 \over {12}}:\left( { – {{11} \over { 12}}} \right)\)

\(\Rightarrow y = {7 \over {12}}.\left( { – {{12} \over {11}}} \right) \Rightarrow y = – {7 \over {11}}\)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #trang #sgk #toán #tập

Bạn thấy bài viết Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1 bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Môn toán
#Bài #trang #sgk #toán #tập

Xem thêm:  Bài 45 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Viết một bình luận