Tháng 5 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz)

Bạn đang xem: Tháng 5 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) tại thpttranhungdao.edu.vn
NGÀY Âm lịch GIỜ TỐT TRONG NGÀY Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023 tức ngày 12 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– MỖI, tháng BÌNH THIÊN, GIÁP năm

– Ngày của người Dao Đen

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 3 ngày 2 tháng 5 năm 2023 tức ngày 13 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Ngày Thân, tháng BÍNH THÌN, năm ẤT MÙI

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 4 ngày 3 tháng 5 năm 2023 tức ngày 14 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Ngày TÂN DẬU, tháng BÍNH THÌ, năm QUÝ

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ 5 ngày 4 tháng 5 năm 2023 tức ngày 15 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– NGÀY ẤT TUẤN, Tháng BÌNH THIÊN, NĂM GIÁP

– Ngày của người Dao Đen

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 6 ngày 5/5/2023 nhằm ngày 16/3/2023 âm lịch

– NGÀY TỊNH, BÍNH THIÊN tháng, QUÝ năm

– Ngày hoàng đạo

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 6 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 17 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Ngày Canh Tý, tháng BÌNH THIÊN, năm ẤT MÙI

– Ngày của người Dao Đen

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023 tức ngày 18 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– NGÀY THÌ, tháng BÌNH THIÊN, năm QUÝ MỘT

– Ngày của người Dao Đen

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai ngày 8/5/2023 tức ngày 19/3/2023 âm lịch

– NGÀY BÌNH ĐÔNG, Tháng BÌNH THIÊN, NĂM QUÝ MỘT

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 3 ngày 9 tháng 5 năm 2023 tức ngày 20 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Ngày Kỷ hợi, tháng BÍNH THÌN, năm ẤT MÃO

– Ngày của người Dao Đen

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ tư ngày 10 tháng 5 năm 2023 tức ngày 21 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– NGÀY THÁNG, THÁNG BÌNH THIÊN, NĂM QUÝ MỘT

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 5 ngày 5/11/2023 nhằm ngày 22/3/2023 âm lịch

– THỨ 2, tháng BÌNH THIÊN, GIÁP năm

– Ngày hoàng đạo

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 6 ngày 12 tháng 5 năm 2023 tức ngày 23 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Ngày KỶ HỢI, tháng BÌNH THIÊN, năm KỶ MÃO.

– Ngày của người Dao Đen

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ 7 ngày 13 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 24 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tết, tháng BÌNH THIÊN, năm QUÝ

– Ngày của người Dao Đen

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 25 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Năm MẬU TUẤT, tháng BÍNH THÌN, năm KỶ MÃO.

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023 tức ngày 26 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– NGÀY QUÝ, BÌNH THIÊN tháng, QUÝ năm

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ 3 ngày 16 tháng 5 năm 2023 tức ngày 27 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Ngày Giáp Tuất, tháng BÍNH THÌN, năm KỶ MÃO.

– Ngày của người Dao Đen

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 4 ngày 17 tháng 5 năm 2023 tức ngày 28 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– NGÀY QUÝ, tháng BÌNH THIÊN, năm QUÝ MỘT

– Ngày hoàng đạo

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 29 tháng 3 năm 2023 âm lịch

– Ngày BÍNH TÍ, tháng BÍNH TÍ, năm QUÝ

– Ngày của người Dao Đen

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ 6 ngày 19 tháng 5 năm 2023 tức ngày 1 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tị, Tháng Tị, Năm Tị

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 20 tháng 5 năm 2023 tức ngày 2 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, Tháng Tý, Năm Tý

– Ngày của người Dao Đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 tức ngày 3 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tân Mão, Tháng Tý, Năm Tân Mão

– Ngày của người Dao Đen

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023 tức ngày 4 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày Thìn, tháng Tị, năm Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 3 ngày 23 tháng 5 năm 2023 tức ngày 5 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tết, tháng Đinh Tị, năm QUÝ

– Ngày của người Dao Đen

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023 tức ngày 6 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày mồng một, tháng chạp, năm con khỉ

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ năm ngày 25 tháng 5 năm 2023 tức ngày 7 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– NGÀY CÁ NHÂN, tháng KHÁC, QUOTE năm

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 6 ngày 26 tháng 5 năm 2023 tức ngày 8 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày Thân, tháng Tý, Kỷ Mão

– Ngày của người Dao Đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 7 ngày 27 tháng 5 năm 2023 tức ngày 9 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày Dậu, Tháng Tuất, Năm Tuất

– Ngày của người Dao Đen

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 tức ngày 10 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày BÍNH TUẤT, tháng ĐINH TỬ, năm QUÝ MỘT

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023 tức ngày 11 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– CÂU HỎI HÀNG NGÀY, tháng ĐINH TỬ, GIÁP NĂM

– Ngày hoàng đạo

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 3 ngày 30 tháng 5 năm 2023 tức ngày 12 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, Tháng Tý, Năm Tý

– Ngày của người Dao Đen

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2023 tức ngày 13 tháng 4 năm 2023 âm lịch

– Năm mới, tháng ngọ, năm con mèo

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h)

Nhớ để nguồn bài viết này: Tháng 5 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) của website thpttranhungdao.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy
#Tháng #có #bao #nhiêu #ngày #theo #lịch #Âm #Dương #ngonaz

Xem thêm:  Gần 6ha rừng tự nhiên bị phá để trồng keo tràm

Viết một bình luận