Kết quả kép sử dụng máy sạ cụm tại miền Bắc

Xem thêm:  Nốt ruồi ở chân [lòng bàn chân, bắp chân, ngón chân, gót chân] nam nữ

Viết một bình luận