Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò?

Xem thêm:  Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu?

Viết một bình luận