Vùng lãnh hải rộng bao nhiêu hải lý và tính từ đâu?

Xem thêm:  Tuổi thơ kháng chiến của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn – Tác giả: Kiều Sinh

Viết một bình luận