Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10

Bạn đang xem:
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10
tại thpttranhungdao.edu.vn

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan ôn tập Vật lý 10 bao gồm 516 câu trắc nghiệm xuyên suốt các chuyên đề trong chương trình Vật lý 10.

Tài liệu giúp các bạn học trò tự ôn tập, rà soát tri thức bản thân, nắm chắc lý thuyết và các bài tập Vật lý lớp 10 tăng lên và cơ bản. Sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

516 câu hỏi luyện thi lớp 10 môn Vật lý

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng chuyển đổi đều:

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10 - vat ly 1

Câu 2: Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có :

A. Gia tốc a >0.

B. Tích số a.v > 0.

C. Tích số a.v < 0.

D. Véc tơ vận tốc tức thời tăng theo thời kì.

Câu 3: Hình bên là đồ thị véc tơ vận tốc tức thời – thời kì của một vật chuyển động. Đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều:

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10 - vat ly 11

Câu 4: Trong chuyển động thẳng đều , nếu quãng đường ko thay đổi thì :

A. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

B. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

C. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời luôn là 1 hằng số .

D. Thời kì ko thay đổi và véc tơ vận tốc tức thời luôn chuyển đổi .

.u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:active, .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 38

Câu 5: Vật nào được xem là rơi tự do ?

A. Viên đạn đang bay trên ko trung .

B. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù).

C. Quả táo rơi từ trên cây xuống .

D. Phi cơ đang bay gặp tai nạn và rơi xuống.

Câu 6: Câu nào là sai ?

A. Gia tốc hướng tâm chỉ đặc trưng cho độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời.

B. Gia tốc trong chuyển động thẳng đều bằng ko .

C. Gia tốc trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều ko đổi về hướng và cả độ lớn .

D. Gia tốc là một đại lượng véc tơ.

Câu 7: Câu nào là câu sai ?

A. Quỹ đạo có tính tương đối.

B. Thời kì có tính tương đối.

C. Véc tơ vận tốc tức thời có tính tương đối.

D. Khoảng cách giữa hai điểm có tính tương đối .

Câu 8: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m . Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong giây thứ 2 là : Lấy g = 10m/s2.

A. 20m và 15m

B. 45m và 20m

C. 20m và 10m

D. 20m và 35m

Câu 9: Một đoàn tàu đang đi với vận tốc 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau lúc đi thêm được 64m thì vận tốc của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh tới lúc ngừng lại là ?

A. a = 0,5m/s2, s = 100m .

B. a = -0,5m/s2, s = 110m .

C. a = -0,5m/s2, s = 100m .

D. a = -0,7m/s2, s = 200m .

Câu 10: Điểm nào sau đây là đúng lúc nói về véc tơ vận tốc tức thời tức thời ?

.ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:active, .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài thơ: Bài thơ về tiểu đội xe ko kính

A. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là véc tơ vận tốc tức thời tại một thời khắc nào đó .

B. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là véc tơ vận tốc tức thời tại một vị trí nào đó trên quỹ đạo .

C. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là một đại lượng véc tơ .

D. Các phát biểu trên là đúng .

Câu 11: Chuyển động nào sau đây được coi là chuyển động tịnh tiến ?

A. Một bè gỗ trôi trên sông .

B. Quả cầu lăn trên máng nghiêng .

C. Cánh cửa xoay quanh bản lề .

D. Chuyển động của mặt trăng xoay quanh trái đất.

Câu 12: Điều nào sau đây là thích hợp với đặc điểm của vật chuyển động thẳng chuyển đổi đều :

A. Véc tơ vận tốc tức thời biến thiên theo thời kì theo quy luật hàm số bậc 2 .

B. Gia tốc thay đổi theo thời kì .

C. Gia tốc là hàm số bấc nhất theo thời kì .

D. Véc tơ vận tốc tức thời biến thiên được những lượng bằng nhau trong những khoảng thời kì bằng nhau bất kỳ.

Câu 13: Một vật được thả từ một độ cao nào đó . Lúc độ cao tăng lên 2 lần thì thời kì rơi sẽ ?

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Giảm 4 lần.

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (404 đánh giá)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10

Hình Ảnh về:
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10

Video về:
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10

Wiki về
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10


Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10 -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan ôn tập Vật lý 10 bao gồm 516 câu trắc nghiệm xuyên suốt các chuyên đề trong chương trình Vật lý 10.

Tài liệu giúp các bạn học trò tự ôn tập, rà soát tri thức bản thân, nắm chắc lý thuyết và các bài tập Vật lý lớp 10 tăng lên và cơ bản. Sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

516 câu hỏi luyện thi lớp 10 môn Vật lý

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng chuyển đổi đều:

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10 - vat ly 1

Câu 2: Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có :

A. Gia tốc a >0.

B. Tích số a.v > 0.

C. Tích số a.v < 0.

D. Véc tơ vận tốc tức thời tăng theo thời kì.

Câu 3: Hình bên là đồ thị véc tơ vận tốc tức thời – thời kì của một vật chuyển động. Đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều:

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý lớp 10 - vat ly 11

Câu 4: Trong chuyển động thẳng đều , nếu quãng đường ko thay đổi thì :

A. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

B. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

C. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời luôn là 1 hằng số .

D. Thời kì ko thay đổi và véc tơ vận tốc tức thời luôn chuyển đổi .

.u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:active, .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 38

Câu 5: Vật nào được xem là rơi tự do ?

A. Viên đạn đang bay trên ko trung .

B. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù).

C. Quả táo rơi từ trên cây xuống .

D. Phi cơ đang bay gặp tai nạn và rơi xuống.

Câu 6: Câu nào là sai ?

A. Gia tốc hướng tâm chỉ đặc trưng cho độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời.

B. Gia tốc trong chuyển động thẳng đều bằng ko .

C. Gia tốc trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều ko đổi về hướng và cả độ lớn .

D. Gia tốc là một đại lượng véc tơ.

Câu 7: Câu nào là câu sai ?

A. Quỹ đạo có tính tương đối.

B. Thời kì có tính tương đối.

C. Véc tơ vận tốc tức thời có tính tương đối.

D. Khoảng cách giữa hai điểm có tính tương đối .

Câu 8: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m . Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong giây thứ 2 là : Lấy g = 10m/s2.

A. 20m và 15m

B. 45m và 20m

C. 20m và 10m

D. 20m và 35m

Câu 9: Một đoàn tàu đang đi với vận tốc 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau lúc đi thêm được 64m thì vận tốc của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh tới lúc ngừng lại là ?

A. a = 0,5m/s2, s = 100m .

B. a = -0,5m/s2, s = 110m .

C. a = -0,5m/s2, s = 100m .

D. a = -0,7m/s2, s = 200m .

Câu 10: Điểm nào sau đây là đúng lúc nói về véc tơ vận tốc tức thời tức thời ?

.ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:active, .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài thơ: Bài thơ về tiểu đội xe ko kính

A. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là véc tơ vận tốc tức thời tại một thời khắc nào đó .

B. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là véc tơ vận tốc tức thời tại một vị trí nào đó trên quỹ đạo .

C. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là một đại lượng véc tơ .

D. Các phát biểu trên là đúng .

Câu 11: Chuyển động nào sau đây được coi là chuyển động tịnh tiến ?

A. Một bè gỗ trôi trên sông .

B. Quả cầu lăn trên máng nghiêng .

C. Cánh cửa xoay quanh bản lề .

D. Chuyển động của mặt trăng xoay quanh trái đất.

Câu 12: Điều nào sau đây là thích hợp với đặc điểm của vật chuyển động thẳng chuyển đổi đều :

A. Véc tơ vận tốc tức thời biến thiên theo thời kì theo quy luật hàm số bậc 2 .

B. Gia tốc thay đổi theo thời kì .

C. Gia tốc là hàm số bấc nhất theo thời kì .

D. Véc tơ vận tốc tức thời biến thiên được những lượng bằng nhau trong những khoảng thời kì bằng nhau bất kỳ.

Câu 13: Một vật được thả từ một độ cao nào đó . Lúc độ cao tăng lên 2 lần thì thời kì rơi sẽ ?

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Giảm 4 lần.

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 - (404 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Tuyển #tập #câu #hỏi #trắc #nghiệm #khách #quan #môn #Vật #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Tuyển #tập #câu #hỏi #trắc #nghiệm #khách #quan #môn #Vật #lý #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

516 câu hỏi luyện thi lớp 10 môn Vật lýRelated posts:

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan ôn tập Vật lý 10 bao gồm 516 câu trắc nghiệm xuyên suốt các chuyên đề trong chương trình Vật lý 10.
Tài liệu giúp các bạn học trò tự ôn tập, rà soát tri thức bản thân, nắm chắc lý thuyết và các bài tập Vật lý lớp 10 tăng lên và cơ bản. Sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

516 câu hỏi luyện thi lớp 10 môn Vật lý
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng chuyển đổi đều:

Câu 2: Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có :
A. Gia tốc a >0.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Tích số a.v > 0.
C. Tích số a.v < 0.
D. Véc tơ vận tốc tức thời tăng theo thời kì.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3: Hình bên là đồ thị véc tơ vận tốc tức thời – thời kì của một vật chuyển động. Đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều:

Câu 4: Trong chuyển động thẳng đều , nếu quãng đường ko thay đổi thì :
A. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.
C. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời luôn là 1 hằng số .
D. Thời kì ko thay đổi và véc tơ vận tốc tức thời luôn chuyển đổi .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:active, .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 38Câu 5: Vật nào được xem là rơi tự do ?
A. Viên đạn đang bay trên ko trung .
B. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Quả táo rơi từ trên cây xuống .
D. Phi cơ đang bay gặp tai nạn và rơi xuống.
Câu 6: Câu nào là sai ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Gia tốc hướng tâm chỉ đặc trưng cho độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời.
B. Gia tốc trong chuyển động thẳng đều bằng ko .
C. Gia tốc trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều ko đổi về hướng và cả độ lớn .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Gia tốc là một đại lượng véc tơ.
Câu 7: Câu nào là câu sai ?
A. Quỹ đạo có tính tương đối.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Thời kì có tính tương đối.
C. Véc tơ vận tốc tức thời có tính tương đối.
D. Khoảng cách giữa hai điểm có tính tương đối .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m . Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong giây thứ 2 là : Lấy g = 10m/s2.
A. 20m và 15m
B. 45m và 20m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 20m và 10m
D. 20m và 35m
Câu 9: Một đoàn tàu đang đi với vận tốc 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau lúc đi thêm được 64m thì vận tốc của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh tới lúc ngừng lại là ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. a = 0,5m/s2, s = 100m .
B. a = -0,5m/s2, s = 110m .
C. a = -0,5m/s2, s = 100m .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. a = -0,7m/s2, s = 200m .
Câu 10: Điểm nào sau đây là đúng lúc nói về véc tơ vận tốc tức thời tức thời ?
.ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:active, .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài thơ: Bài thơ về tiểu đội xe ko kínhA. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là véc tơ vận tốc tức thời tại một thời khắc nào đó .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là véc tơ vận tốc tức thời tại một vị trí nào đó trên quỹ đạo .
C. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là một đại lượng véc tơ .
D. Các phát biểu trên là đúng .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Chuyển động nào sau đây được coi là chuyển động tịnh tiến ?
A. Một bè gỗ trôi trên sông .
B. Quả cầu lăn trên máng nghiêng .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Cánh cửa xoay quanh bản lề .
D. Chuyển động của mặt trăng xoay quanh trái đất.
Câu 12: Điều nào sau đây là thích hợp với đặc điểm của vật chuyển động thẳng chuyển đổi đều :

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Véc tơ vận tốc tức thời biến thiên theo thời kì theo quy luật hàm số bậc 2 .
B. Gia tốc thay đổi theo thời kì .
C. Gia tốc là hàm số bấc nhất theo thời kì .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Véc tơ vận tốc tức thời biến thiên được những lượng bằng nhau trong những khoảng thời kì bằng nhau bất kỳ.
Câu 13: Một vật được thả từ một độ cao nào đó . Lúc độ cao tăng lên 2 lần thì thời kì rơi sẽ ?
A. Tăng 2 lần.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Tăng 4 lần.
C. Giảm 2 lần.
D. Giảm 4 lần.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (404 đánh giá)

Related posts:100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 12
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 8 thi học kì I
Bài tập trắc nghiệm sinh vật học lớp 10 – Nhà băng câu hỏi trắc nghiệm môn sinh vật học lớp 10
100 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Địa lý lớp 6
.u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f:active, .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Nghị luận bài Tự tình của Hồ Xuân Hương

#Tuyển #tập #câu #hỏi #trắc #nghiệm #khách #quan #môn #Vật #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Tuyển #tập #câu #hỏi #trắc #nghiệm #khách #quan #môn #Vật #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Tuyển #tập #câu #hỏi #trắc #nghiệm #khách #quan #môn #Vật #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Tuyển #tập #câu #hỏi #trắc #nghiệm #khách #quan #môn #Vật #lý #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

516 câu hỏi luyện thi lớp 10 môn Vật lýRelated posts:

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan ôn tập Vật lý 10 bao gồm 516 câu trắc nghiệm xuyên suốt các chuyên đề trong chương trình Vật lý 10.
Tài liệu giúp các bạn học trò tự ôn tập, rà soát tri thức bản thân, nắm chắc lý thuyết và các bài tập Vật lý lớp 10 tăng lên và cơ bản. Sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

516 câu hỏi luyện thi lớp 10 môn Vật lý
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng chuyển đổi đều:

Câu 2: Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có :
A. Gia tốc a >0.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Tích số a.v > 0.
C. Tích số a.v < 0.
D. Véc tơ vận tốc tức thời tăng theo thời kì.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3: Hình bên là đồ thị véc tơ vận tốc tức thời – thời kì của một vật chuyển động. Đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều:

Câu 4: Trong chuyển động thẳng đều , nếu quãng đường ko thay đổi thì :
A. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.
C. Thời kì và véc tơ vận tốc tức thời luôn là 1 hằng số .
D. Thời kì ko thay đổi và véc tơ vận tốc tức thời luôn chuyển đổi .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:active, .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3ecb8b2746012f43c8bffaf4b6b707c7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 38Câu 5: Vật nào được xem là rơi tự do ?
A. Viên đạn đang bay trên ko trung .
B. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Quả táo rơi từ trên cây xuống .
D. Phi cơ đang bay gặp tai nạn và rơi xuống.
Câu 6: Câu nào là sai ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Gia tốc hướng tâm chỉ đặc trưng cho độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời.
B. Gia tốc trong chuyển động thẳng đều bằng ko .
C. Gia tốc trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều ko đổi về hướng và cả độ lớn .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Gia tốc là một đại lượng véc tơ.
Câu 7: Câu nào là câu sai ?
A. Quỹ đạo có tính tương đối.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Thời kì có tính tương đối.
C. Véc tơ vận tốc tức thời có tính tương đối.
D. Khoảng cách giữa hai điểm có tính tương đối .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m . Quãng đường vật rơi được trong 2s và trong giây thứ 2 là : Lấy g = 10m/s2.
A. 20m và 15m
B. 45m và 20m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 20m và 10m
D. 20m và 35m
Câu 9: Một đoàn tàu đang đi với vận tốc 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau lúc đi thêm được 64m thì vận tốc của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh tới lúc ngừng lại là ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. a = 0,5m/s2, s = 100m .
B. a = -0,5m/s2, s = 110m .
C. a = -0,5m/s2, s = 100m .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. a = -0,7m/s2, s = 200m .
Câu 10: Điểm nào sau đây là đúng lúc nói về véc tơ vận tốc tức thời tức thời ?
.ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:active, .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub2c477d4ea541d79a83ed6c0b70d7ccd:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài thơ: Bài thơ về tiểu đội xe ko kínhA. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là véc tơ vận tốc tức thời tại một thời khắc nào đó .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là véc tơ vận tốc tức thời tại một vị trí nào đó trên quỹ đạo .
C. Véc tơ vận tốc tức thời tức thời là một đại lượng véc tơ .
D. Các phát biểu trên là đúng .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Chuyển động nào sau đây được coi là chuyển động tịnh tiến ?
A. Một bè gỗ trôi trên sông .
B. Quả cầu lăn trên máng nghiêng .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Cánh cửa xoay quanh bản lề .
D. Chuyển động của mặt trăng xoay quanh trái đất.
Câu 12: Điều nào sau đây là thích hợp với đặc điểm của vật chuyển động thẳng chuyển đổi đều :

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Véc tơ vận tốc tức thời biến thiên theo thời kì theo quy luật hàm số bậc 2 .
B. Gia tốc thay đổi theo thời kì .
C. Gia tốc là hàm số bấc nhất theo thời kì .

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Véc tơ vận tốc tức thời biến thiên được những lượng bằng nhau trong những khoảng thời kì bằng nhau bất kỳ.
Câu 13: Một vật được thả từ một độ cao nào đó . Lúc độ cao tăng lên 2 lần thì thời kì rơi sẽ ?
A. Tăng 2 lần.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Tăng 4 lần.
C. Giảm 2 lần.
D. Giảm 4 lần.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (404 đánh giá)

Related posts:100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 12
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 8 thi học kì I
Bài tập trắc nghiệm sinh vật học lớp 10 – Nhà băng câu hỏi trắc nghiệm môn sinh vật học lớp 10
100 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Địa lý lớp 6
.u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f:active, .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u12a1cd579ae501b6a1f171935676c85f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Nghị luận bài Tự tình của Hồ Xuân Hương

Phân mục: Giáo dục
#Tuyển #tập #câu #hỏi #trắc #nghiệm #khách #quan #môn #Vật #lý #lớp

Xem thêm:  Bài 45 trang 167 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Viết một bình luận