Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bạn đang xem: Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại thpttranhungdao.edu.vn

(Trường THPT Trần Hưng Đạo) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường tiếp cận cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.

Chỉ thị nêu rõ, Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 với xu thế tăng trưởng dựa trên nền tảng tích hợp cao của hệ thống kết nối số – vật lý – sinh vật học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ. nhân tạo đang làm thay đổi cơ bản nền sản xuất của toàn cầu.

Cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 có đặc điểm là tận dụng triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với vận tốc không giống nhau ở các nước trên toàn cầu, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày càng tăng thêm tới mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, dẫn tới làm thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội.

Để chủ động nắm bắt thời cơ, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm tận dụng tối đa lợi thế, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ các cơ quan, ban ngành Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương từ nay tới năm 2020 tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

Minh họa – Nguồn: CafeF

Cụ thể, tập trung xúc tiến tăng trưởng, tạo đột phá thực sự về hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng và nguồn nhân lực. Tăng trưởng hạ tầng kết nối số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, đồng đẳng với các thời cơ tăng trưởng nội dung số.

Đồng thời, tiếp tục tăng mạnh thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và số 36a/NQ-CP ngày 14/10 2015 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh để xúc tiến doanh nghiệp tăng trưởng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp thu nhanh và tăng trưởng công nghệ sản xuất mới. Các bộ, ngành cần khẩn trương triển khai xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục tích cực rà soát, huỷ bỏ các điều kiện kinh doanh ko còn thích hợp; sửa đổi quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung xúc tiến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới thông minh quốc gia theo hướng xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể, thích hợp để tăng trưởng mạnh khởi nghiệp đổi mới thông minh; kết nối tập thể khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài và tập thể trong nước.

Thay đổi mạnh mẽ chính sách, nội dung và phương thức giáo dục, dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp thu các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập trung tăng mạnh tập huấn về khoa học và công nghệ. khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông; tăng mạnh tự chủ trong đại học và dạy nghề; thử nghiệm quy chế tập huấn nghề và tập huấn đại học đối với một số ngành đặc thù. Biến thử thách về dân số và trị giá dân số vàng thành lợi thế trong hội nhập và phân công lao động quốc tế.

Thủ tướng cũng giao Bộ TT&TT tập trung tăng mạnh tăng trưởng hạ tầng công nghệ thông tin, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, tăng trưởng, kinh doanh công nghệ mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ yêu cầu hiện đại hóa công nghệ thông tin và truyền thông trên phạm vi cả nước, đảm bảo an toàn, đồng bộ, liên ngành, liên vùng. Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông tập trung hoàn thiện mạng thông tin di động 4G, đảm bảo phân phối dịch vụ ổn định trên toàn quốc từ năm 2018; vận dụng chính sách tiếp cận, nghiên cứu và tăng trưởng 5G để phục vụ các yêu cầu của Internet of Things càng sớm càng tốt.

xem thêm thông tin chi tiết về Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4

Hình Ảnh về: Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4

Video về: Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4

Wiki về Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4

Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 - (Trường THPT Trần Hưng Đạo) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường tiếp cận cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.

Chỉ thị nêu rõ, Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 với xu thế tăng trưởng dựa trên nền tảng tích hợp cao của hệ thống kết nối số - vật lý - sinh vật học với sự đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ. nhân tạo đang làm thay đổi cơ bản nền sản xuất của toàn cầu.

Cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 có đặc điểm là tận dụng triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với vận tốc không giống nhau ở các nước trên toàn cầu, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày càng tăng thêm tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn tới làm thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội.

Để chủ động nắm bắt thời cơ, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm tận dụng tối đa lợi thế, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ các cơ quan, ban ngành Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương từ nay tới năm 2020 tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

Minh họa - Nguồn: CafeF

Cụ thể, tập trung xúc tiến tăng trưởng, tạo đột phá thực sự về hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng và nguồn nhân lực. Tăng trưởng hạ tầng kết nối số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, đồng đẳng với các thời cơ tăng trưởng nội dung số.

Đồng thời, tiếp tục tăng mạnh thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và số 36a/NQ-CP ngày 14/10 2015 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh để xúc tiến doanh nghiệp tăng trưởng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp thu nhanh và tăng trưởng công nghệ sản xuất mới. Các bộ, ngành cần khẩn trương triển khai xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục tích cực rà soát, huỷ bỏ các điều kiện kinh doanh ko còn thích hợp; sửa đổi quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung xúc tiến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới thông minh quốc gia theo hướng xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể, thích hợp để tăng trưởng mạnh khởi nghiệp đổi mới thông minh; kết nối tập thể khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài và tập thể trong nước.

Thay đổi mạnh mẽ chính sách, nội dung và phương thức giáo dục, dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp thu các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập trung tăng mạnh tập huấn về khoa học và công nghệ. khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông; tăng mạnh tự chủ trong đại học và dạy nghề; thử nghiệm quy chế tập huấn nghề và tập huấn đại học đối với một số ngành đặc thù. Biến thử thách về dân số và trị giá dân số vàng thành lợi thế trong hội nhập và phân công lao động quốc tế.

Thủ tướng cũng giao Bộ TT&TT tập trung tăng mạnh tăng trưởng hạ tầng công nghệ thông tin, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, tăng trưởng, kinh doanh công nghệ mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ yêu cầu hiện đại hóa công nghệ thông tin và truyền thông trên phạm vi cả nước, đảm bảo an toàn, đồng bộ, liên ngành, liên vùng. Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông tập trung hoàn thiện mạng thông tin di động 4G, đảm bảo phân phối dịch vụ ổn định trên toàn quốc từ năm 2018; vận dụng chính sách tiếp cận, nghiên cứu và tăng trưởng 5G để phục vụ các yêu cầu của Internet of Things càng sớm càng tốt.

[rule_{ruleNumber}]

#Thủ #tướng #chỉ #thị #tăng #cường #năng #lực #tiếp #cận #cuộc #Cách #mạng #công #nghiệp #lần #thứ

Bạn thấy bài viết Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Thủ #tướng #chỉ #thị #tăng #cường #năng #lực #tiếp #cận #cuộc #Cách #mạng #công #nghiệp #lần #thứ

Xem thêm:  Các thì trong tiếng Anh cách sử dụng các thì trong Tiếng Anh

Viết một bình luận