Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ?

Xem thêm:  Loài nào có tập tính đào lỗ đẻ trứng?

Viết một bình luận