Thể dị hợp là?

Bạn đang xem: Thể dị hợp là? tại thpttranhungdao.edu.vn Câu hỏi: Thể dị hợp là? A. Các cá thể không giống nhau tăng trưởng từ các hợp tử không giống nhau. B. Một cá thể có 2 alen giống nhau nhưng thuộc 2 gen không giống nhau. C. Một cá thể mang 2 alen không …

Xem thêm

Cơ chất là gì?

Bạn đang xem: Cơ chất là gì? tại thpttranhungdao.edu.vn Câu hỏi: Cơ học là gì? A. Chất tham gia cấu tạo Enzim. B. Thành phầm tạo ra từ các phản ứng có sự xúc tác của enzim. C. Chất phản ứng được xúc tác bởi Enzim. D. Chất do enzim liên kết với cơ chất …

Xem thêm

Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là?

Bạn đang xem: Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là? tại thpttranhungdao.edu.vn Câu hỏi: Các hình thức khai thác tự nhiên của người nguyên thuỷ là gì? A. Hái quả, bắt cá, săn thú, đốt rừng săn thú. B. Trồng trọt và chăn thả gia súc. C. Khai …

Xem thêm

Enzim có đặc tính nào sau đây?

Bạn đang xem: Enzim có đặc tính nào sau đây? tại thpttranhungdao.edu.vn Câu hỏi: Enzim có những tính chất nào sau đây? A. Nhiều chủng loại B. Chuyên môn hóa C. Vững bền với nhiệt độ cao D. Hoạt động yếu Đáp án B đúng. Enzim có tính chất chuyên biệt, do một loại enzim …

Xem thêm