Thanh Hóa thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 20.000 tỷ đồng

Xem thêm:  Yên Thành cần phải kết hợp cả hai nguồn lực trong và ngoài để làm giàu

Viết một bình luận