Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử gì?

Xem thêm:  Đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây mới 9 cây cầu tại các tỉnh thành phía Nam

Viết một bình luận