Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | thpttranhungdao.edu.vn

Bạn đang xem: Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | thpttranhungdao.edu.vn tại thpttranhungdao.edu.vn

Hãy cùng thpttranhungdao.edu.vn tìm hiểu Hộ chiếu photo công chứng là gì qua bài viết dưới đây

Công chứng, chứng thực các loại giấy tờ là việc làm phổ thông trong đời sống xã hội. Theo đó, việc công chứng, chứng thực có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của tổ chức, tư nhân. Tuy nhiên, công chứng, chứng thực ở đâu vẫn là thắc mắc của nhiều người. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới độc giả nội dung bài viết với tiêu đề Công chứng hộ chiếu ở đâu?

Sổ hộ khẩu là gì?

Nhân vật được cấp sổ hộ khẩu: Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Trú ngụ 2006, nhân vật được cấp sổ hộ khẩu là hộ gia đình, tư nhân đã đăng ký thường trú và có trị giá xác định nơi thường trú. người dân.

Tương tự, có thể hiểu sổ hộ khẩu là một hình thức quản lý nhân khẩu của nhà nước cấp cho hộ gia đình, tư nhân đăng ký thường trú và có tính năng xác định nơi thường trú hợp pháp của công dân.

Tham khảo bài viết: Công chứng hồ sơ ở đâu?

Phân biệt công chứng và chứng thực

Trước lúc đi vào câu trả lời Công chứng hộ chiếu ở đâu? Chúng tôi giúp bạn phân biệt giữa công chứng và chứng thực. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014 thì Công chứng được khái niệm như sau:

Công chứng là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng (Văn phòng công chứng, Văn phòng công chứng) chứng thực tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng bằng văn bản, giao dịch dân sự khác;

– Chứng thực tính xác thực, hợp pháp, ko trái đạo đức xã hội của việc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP thì chứng thực là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Trên cơ sở phân tích trên, có thể thấy, việc công chứng chỉ vận dụng đối với các hợp đồng, giao dịch dân sự hoặc dịch các văn bản, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc trái lại. cần được công chứng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của tư nhân, tổ chức. Do đó, thực tiễn ko có việc Công chứng sổ hộ khẩu nhưng chỉ có bản sao công chứng sổ hộ khẩu từ bản chính.

Giấy chứng thực hộ chiếu ở đâu?

Chứng thực sổ hộ khẩu là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính sổ hộ khẩu của hộ gia đình, tư nhân để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Tuy nhiên, để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Chứng thực sổ hộ khẩu ở đâu” thì chúng ta cần biết cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính.

Cơ quan có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Nghị định số 23/2015 / NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực văn bản quy phi pháp luật. tiền tệ, giao dịch.

Theo đó, tư nhân có nhu cầu chứng thực bản sao có thể tới các cơ quan có thẩm quyền sau đây:

Trước tiên: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành thị (gọi tắt là Phòng Tư pháp)

Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP quy định Phòng Tư pháp có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các giấy tờ sau đây:

– Bản sao có chứng thực bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan tới động sản;

– Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản kê khai di sản là động sản.

Trong đó, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp chứng thực các giấy tờ trên, đồng thời ký xác nhận và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

Thứ hai: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP thì UBND cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các giấy tờ sau:

– Bản sao có chứng thực bản chính các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người dịch;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan tới động sản;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan tới việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

– Chứng thực các hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

– Chứng thực di chúc;

– Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

– Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản kê khai di sản là tài sản theo quy định của pháp luật.

Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thứ ba: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện tính năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực. nộp các tài liệu sau:

– Bản sao có chứng thực bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài để cấp hoặc chứng thực;

– Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

Trong đó viên chức Ngoại giao, Lãnh sự sẽ thực hiện việc ký tên, đóng dấu của Cơ quan đại diện.

Thứ tư: Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính của giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng thực; Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người dịch.

Công chứng viên ký xác nhận và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng và Văn phòng công chứng).

Vị trí của các bản sao có chứng thực của tài liệu

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 23/2015 / NĐ-CP, việc chứng thực được thực hiện nay trụ sở của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực theo di chúc, hợp đồng. giao dịch, chứng thực chữ ký nhưng người yêu cầu chứng thực già yếu, ko đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác.

Tương tự, tư nhân có nhu cầu chứng thực bản sao sổ hộ khẩu có thể tới Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc tổ chức hành nghề công chứng để được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu chứng thực già yếu, ko đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác thì cán bộ Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân t cấp xã, cơ quan đại diện, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng tới nơi trú ngụ của người yêu cầu chứng thực để chứng thực giấy tờ trên.

Trên đây là nội dung bài viết với tiêu đề Công chứng sổ hộ khẩu ở đâu?? nhưng chúng tôi gửi tới độc giả của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan tới vấn đề trên, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 1900 6557.

Bạn thấy bài viết Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | thpttranhungdao.edu.vn có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Sổ Hộ Khẩu Photo Công Chứng Là Gì | thpttranhungdao.edu.vn bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  Những món quà sinh nhật độc đáo, ý nghĩa nhất

Viết một bình luận