Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Bạn đang xem:
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

tại thpttranhungdao.edu.vn

Nhà Lý (1009 – 1225) là triều đại lớn trước hết của non sông. Từ lúc nhà Lý thành lập, công cuộc xây dựng non sông được tăng mạnh với nhiều dấu ấn thâm thúy trên mọi phương diện văn hóa, tôn giáo, pháp luật, kinh tế, chính trị. Với hơn 200 năm tồn tại, nhà Lý đã góp phần làm cho non sông cường thịnh, củng cố nền tự chủ, xúc tiến sự tăng trưởng hùng mạnh của nền văn minh Đại Việt.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ san sẻ về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý. nhằm giúp độc giả có thêm thông tin tìm hiểu về triều đại này.

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Nhận xét về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Dựa trên sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý. Có thể đưa ra một số nhận xét:

Thiết chế chính trị thời Lý được hoàn thiện từ thế kỷ 11 – 13 (1010 – 1225) là một hệ thống chính trị thống nhất, ổn định, có vua trên, vua dưới là hệ thống chính quyền nhà nước thống nhất. từ trung ương tới địa phương. Quản lý hệ thống chính quyền nhà nước thống nhất thời Lý là một hàng ngũ đông đảo quan lại được tuyển chọn dưới nhiều hình thức không giống nhau. Quá trình tuyển chọn được kiểm soát chặt chẽ.

Bộ máy trung ương: Đứng đầu là vua chuyên chế, quan lại trong triều chia làm hai bậc: quan lại và quan đại phu. Quan lại giữ trọng trách hành pháp, đứng đầu là Thái thú, chức quan cai quản quân sự, đứng đầu là Tướng quốc.

Bộ máy cấp địa phương: Dưới thời Lý, chính quyền địa phương gồm ba cấp: “lộ – trại” (do Thống sứ – Nông dân đứng đầu); “Phú – Châu” (Tri phủ – Tri Châu) và hương, xã, sách. Nhìn chung, dưới thời Lý, các đơn vị quản lý cơ sở chưa thực sự được quan tâm, đôn đốc.

Công việc tổ chức quân sự được đặc trưng quan tâm, hàng năm các cuộc tuyển chọn được tổ chức với chủ trương “ở lại quân đội” nhằm tìm ra những thanh niên bảo vệ thủ đô.

So sánh bộ máy nhà nước thời Lý và thời Trần

Thứ nhất: Điểm tương đồng

Vua là người đứng đầu non sông, nắm mọi quyền hành. Phụ tá của vua bao gồm các quan văn võ.

– Tổ chức nhà nước theo cơ chế quân chủ trung ương.

– Những vị trí trung tâm quan trọng do những người thân cận, cùng huyết thống nắm giữ.

– Tổ chức quản lý của bộ máy nhà nước được phân thành các đơn vị quản lý như nhau.

Thứ hai: Sự khác lạ

– Nhà Trần thực hiện cơ chế quân chủ Thái hoà, cha con trị nước. Nhưng thời Lý chỉ có Vua là người đứng đầu.

– Thời Trần có thêm một số quan lại trông coi việc sản xuất.

– Thời Lý chia non sông thành 24 lộ, thời Trần thu hẹp còn 12 lộ để dễ quản lý. Các đơn vị hành chính từ cấp lộ tới cấp xã thời Trần khác với thời Lý:

Nhà Lý Nhà Trần
– Chia cả nước thành 24 lộ, phủ, ở miền núi gọi là châu.

– Đứng đầu là các tri phủ, tri châu ủy quyền con cháu vua hoặc các quan lớn cai quản.

– Chia cả nước thành 12 lộ

– Tiên phong là các chánh, phó An Phú. Từ châu tới huyện, xã có người đứng đầu (tri phủ, tri châu, tri huyện, quan xã).

Ưu điểm và hạn chế của bộ máy nhà nước thời Lý – Trần

Thứ nhất: Về những lợi thế

– Mẫu hình nhà nước quân chủ quý tộc thời Lý – Trần giúp quyền lực tập trung vào tay nhà nước trung ương; Cơ chế quân chủ tập trung được phép tiến thêm một bước, củng cố sự ổn định của vương triều và đảm bảo sự tương đồng của dòng tộc, bảo vệ ngai vàng vững chắc.

Bộ máy hành chính và nhà nước thời Lý – Trần trình bày tính chất thân dân. Nhà Lý tôn trọng quyền sở hữu ruộng đất của tập thể làng xã. Theo đó, nhà nước ko thu thuế theo từng hộ nhưng mà coi mỗi tập thể làng xã như một tập thể lớn (hoặc nhỏ) để thu thuế lúa theo hộ. Những người được chia trang viên sẽ thu thuế từ các làng xã, sau đó nộp một phần cho nhà nước, vì vậy họ thực sự là chủ sở hữu của nhân dân chứ ko phải là chủ đất. Người dân chủ yếu cày ruộng theo quy mô làng xã.

Nhà Trần có cơ chế thái ấp, trang viên là hình thức sở hữu đặc trưng của từng lớp quý tộc quan liêu với những đặc quyền đặc trưng. Theo sử sách, trang viên là ruộng được vua ban cho các quý tộc và triều thần có công. Trên danh nghĩa, đất trang viên thuộc sở hữu của nhà nước, triều đình có quyền lấy của người này và ủy quyền người khác. Giới quý tộc có quyền sử dụng và hưởng các lợi ích từ đất đai và một phần cư dân của nó, chẳng hạn như thu thuế, xây dựng cung điện, và thành lập quân đội của các hoàng tử và người hầu. Ngày xưa có các thái ấp Trần Liễu (Đông Triều, Quảng Ninh), Trần Thủ Độ ở Quắc Hương (Bình Lục, Hà Nam), Trần Khát Chân ở Kẻ Mơ (Hà Nội) … Do tính chất hạn hẹp. quyền lợi Do đất đai bị cướp đoạt, thái ấp ko thể tăng trưởng các yếu tố cát cứ chống lại chính quyền trung ương.

Trong hàng trăm năm tồn tại, cơ chế thái ấp và trang viên đã có những tác động chính trị to lớn. Nó góp phần xây dựng triều đình thống nhất, nội bộ kết đoàn, toàn dân kết đoàn, giữ vững độc lập dân tộc. Người ta đã chứng minh rằng chủ sở hữu của các vương quốc đã hoàn thành vai trò trụ cột hỗ trợ triều đình và ko bao giờ trở thành lãnh chúa địa phương như ở châu Âu thời đó.

Thứ hai: Về hạn chế

– Việc giao quyền lực cho từng lớp quân chủ quý tộc có khả năng phân quyền và gây công bình.

Khoảng giữa thế kỷ XII, nhà Lý mở đầu suy vong. Các vị vua lúc lên ngôi còn quá nhỏ, mới lớn, hay ham chơi. Trong triều đình, bọn gian thần, triều thần náo loạn. Ngoài xã hội nhiều năm thất bát, đói kém, tao loạn nổi dậy khắp nơi. Những cuộc nổi dậy này trình bày sự trỗi dậy của các phần tử thành trì, làm suy yếu chính quyền trung ương. Vào đầu thế kỷ 13, xảy ra cuộc hỗn chiến giữa các phe phái phong kiến. Các tù trưởng địa phương và các tướng soái triều đình đã gây chiến với nhau và uy hiếp triều đình nhà Lý trong một tình thế hết sức rối ren và phức tạp.

Thời Dụ Tông, nhà Trần lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Những tranh chấp nội tại của sự tăng trưởng của hệ thống trang viên và thái ấp. Quý tộc nhà Trần ngày càng thoái hóa với cuộc sống xa hoa. Nông nô và nô lệ bị áp bức, bóc lột man rợ, nổi dậy chống phá, thiên tai liên tục xảy ra, sản xuất ngừng trệ, nhân dân chết đói.

– Cơ chế hôn nhân đồng giới. Thời Trần, có hàng loạt biểu thị của sự ngu dân, đen tối của bọn thống trị. Cơ chế quân chủ quý tộc từ đó bị khủng hoảng trầm trọng, cản trở sự tăng trưởng của non sông.

Hi vọng những san sẻ về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý. đã giúp độc giả hiểu rõ hơn về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý – Trần. Rất mong thu được những ý kiến ​​đóng góp liên quan tới nội dung bài viết!

xem thêm thông tin chi tiết về
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Hình Ảnh về:
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Video về:
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Wiki về
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý


Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

-

Nhà Lý (1009 - 1225) là triều đại lớn trước hết của non sông. Từ lúc nhà Lý thành lập, công cuộc xây dựng non sông được tăng mạnh với nhiều dấu ấn thâm thúy trên mọi phương diện văn hóa, tôn giáo, pháp luật, kinh tế, chính trị. Với hơn 200 năm tồn tại, nhà Lý đã góp phần làm cho non sông cường thịnh, củng cố nền tự chủ, xúc tiến sự tăng trưởng hùng mạnh của nền văn minh Đại Việt.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ san sẻ về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý. nhằm giúp độc giả có thêm thông tin tìm hiểu về triều đại này.

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Nhận xét về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Dựa trên sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý. Có thể đưa ra một số nhận xét:

Thiết chế chính trị thời Lý được hoàn thiện từ thế kỷ 11 - 13 (1010 - 1225) là một hệ thống chính trị thống nhất, ổn định, có vua trên, vua dưới là hệ thống chính quyền nhà nước thống nhất. từ trung ương tới địa phương. Quản lý hệ thống chính quyền nhà nước thống nhất thời Lý là một hàng ngũ đông đảo quan lại được tuyển chọn dưới nhiều hình thức không giống nhau. Quá trình tuyển chọn được kiểm soát chặt chẽ.

Bộ máy trung ương: Đứng đầu là vua chuyên chế, quan lại trong triều chia làm hai bậc: quan lại và quan đại phu. Quan lại giữ trọng trách hành pháp, đứng đầu là Thái thú, chức quan cai quản quân sự, đứng đầu là Tướng quốc.

Bộ máy cấp địa phương: Dưới thời Lý, chính quyền địa phương gồm ba cấp: “lộ - trại” (do Thống sứ - Nông dân đứng đầu); “Phú - Châu” (Tri phủ - Tri Châu) và hương, xã, sách. Nhìn chung, dưới thời Lý, các đơn vị quản lý cơ sở chưa thực sự được quan tâm, đôn đốc.

Công việc tổ chức quân sự được đặc trưng quan tâm, hàng năm các cuộc tuyển chọn được tổ chức với chủ trương “ở lại quân đội” nhằm tìm ra những thanh niên bảo vệ thủ đô.

So sánh bộ máy nhà nước thời Lý và thời Trần

Thứ nhất: Điểm tương đồng

Vua là người đứng đầu non sông, nắm mọi quyền hành. Phụ tá của vua bao gồm các quan văn võ.

- Tổ chức nhà nước theo cơ chế quân chủ trung ương.

- Những vị trí trung tâm quan trọng do những người thân cận, cùng huyết thống nắm giữ.

- Tổ chức quản lý của bộ máy nhà nước được phân thành các đơn vị quản lý như nhau.

Thứ hai: Sự khác lạ

- Nhà Trần thực hiện cơ chế quân chủ Thái hoà, cha con trị nước. Nhưng thời Lý chỉ có Vua là người đứng đầu.

- Thời Trần có thêm một số quan lại trông coi việc sản xuất.

- Thời Lý chia non sông thành 24 lộ, thời Trần thu hẹp còn 12 lộ để dễ quản lý. Các đơn vị hành chính từ cấp lộ tới cấp xã thời Trần khác với thời Lý:

Nhà Lý Nhà Trần
- Chia cả nước thành 24 lộ, phủ, ở miền núi gọi là châu.

- Đứng đầu là các tri phủ, tri châu ủy quyền con cháu vua hoặc các quan lớn cai quản.

- Chia cả nước thành 12 lộ

- Tiên phong là các chánh, phó An Phú. Từ châu tới huyện, xã có người đứng đầu (tri phủ, tri châu, tri huyện, quan xã).

Ưu điểm và hạn chế của bộ máy nhà nước thời Lý - Trần

Thứ nhất: Về những lợi thế

- Mẫu hình nhà nước quân chủ quý tộc thời Lý - Trần giúp quyền lực tập trung vào tay nhà nước trung ương; Cơ chế quân chủ tập trung được phép tiến thêm một bước, củng cố sự ổn định của vương triều và đảm bảo sự tương đồng của dòng tộc, bảo vệ ngai vàng vững chắc.

Bộ máy hành chính và nhà nước thời Lý - Trần trình bày tính chất thân dân. Nhà Lý tôn trọng quyền sở hữu ruộng đất của tập thể làng xã. Theo đó, nhà nước ko thu thuế theo từng hộ nhưng mà coi mỗi tập thể làng xã như một tập thể lớn (hoặc nhỏ) để thu thuế lúa theo hộ. Những người được chia trang viên sẽ thu thuế từ các làng xã, sau đó nộp một phần cho nhà nước, vì vậy họ thực sự là chủ sở hữu của nhân dân chứ ko phải là chủ đất. Người dân chủ yếu cày ruộng theo quy mô làng xã.

Nhà Trần có cơ chế thái ấp, trang viên là hình thức sở hữu đặc trưng của từng lớp quý tộc quan liêu với những đặc quyền đặc trưng. Theo sử sách, trang viên là ruộng được vua ban cho các quý tộc và triều thần có công. Trên danh nghĩa, đất trang viên thuộc sở hữu của nhà nước, triều đình có quyền lấy của người này và ủy quyền người khác. Giới quý tộc có quyền sử dụng và hưởng các lợi ích từ đất đai và một phần cư dân của nó, chẳng hạn như thu thuế, xây dựng cung điện, và thành lập quân đội của các hoàng tử và người hầu. Ngày xưa có các thái ấp Trần Liễu (Đông Triều, Quảng Ninh), Trần Thủ Độ ở Quắc Hương (Bình Lục, Hà Nam), Trần Khát Chân ở Kẻ Mơ (Hà Nội) ... Do tính chất hạn hẹp. quyền lợi Do đất đai bị cướp đoạt, thái ấp ko thể tăng trưởng các yếu tố cát cứ chống lại chính quyền trung ương.

Trong hàng trăm năm tồn tại, cơ chế thái ấp và trang viên đã có những tác động chính trị to lớn. Nó góp phần xây dựng triều đình thống nhất, nội bộ kết đoàn, toàn dân kết đoàn, giữ vững độc lập dân tộc. Người ta đã chứng minh rằng chủ sở hữu của các vương quốc đã hoàn thành vai trò trụ cột hỗ trợ triều đình và ko bao giờ trở thành lãnh chúa địa phương như ở châu Âu thời đó.

Thứ hai: Về hạn chế

- Việc giao quyền lực cho từng lớp quân chủ quý tộc có khả năng phân quyền và gây công bình.

Khoảng giữa thế kỷ XII, nhà Lý mở đầu suy vong. Các vị vua lúc lên ngôi còn quá nhỏ, mới lớn, hay ham chơi. Trong triều đình, bọn gian thần, triều thần náo loạn. Ngoài xã hội nhiều năm thất bát, đói kém, tao loạn nổi dậy khắp nơi. Những cuộc nổi dậy này trình bày sự trỗi dậy của các phần tử thành trì, làm suy yếu chính quyền trung ương. Vào đầu thế kỷ 13, xảy ra cuộc hỗn chiến giữa các phe phái phong kiến. Các tù trưởng địa phương và các tướng soái triều đình đã gây chiến với nhau và uy hiếp triều đình nhà Lý trong một tình thế hết sức rối ren và phức tạp.

Thời Dụ Tông, nhà Trần lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Những tranh chấp nội tại của sự tăng trưởng của hệ thống trang viên và thái ấp. Quý tộc nhà Trần ngày càng thoái hóa với cuộc sống xa hoa. Nông nô và nô lệ bị áp bức, bóc lột man rợ, nổi dậy chống phá, thiên tai liên tục xảy ra, sản xuất ngừng trệ, nhân dân chết đói.

- Cơ chế hôn nhân đồng giới. Thời Trần, có hàng loạt biểu thị của sự ngu dân, đen tối của bọn thống trị. Cơ chế quân chủ quý tộc từ đó bị khủng hoảng trầm trọng, cản trở sự tăng trưởng của non sông.

Hi vọng những san sẻ về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý. đã giúp độc giả hiểu rõ hơn về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý - Trần. Rất mong thu được những ý kiến ​​đóng góp liên quan tới nội dung bài viết!

[rule_{ruleNumber}]

#Sơ #đồ #bộ #máy #nhà #nước #thời #Lý

Bạn thấy bài viết
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Sơ #đồ #bộ #máy #nhà #nước #thời #Lý

Xem thêm:  Giới thiệu khái quát huyện Trà Bồng

Viết một bình luận