Sao y bản chính là gì?

Bạn đang xem: Sao y bản chính là gì? tại thpttranhungdao.edu.vn

Lúc làm hồ sơ, giấy tờ, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, trường học,… đều yêu cầu hồ sơ là bản sao y bản chính. Vậy sao y bản chính là gì, những đơn vị nào được phép sao y bản chính? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bản chính là gì?

1. Bản chính là gì?

Bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ, xác thực nội dung văn bản được trình diễn theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được làm từ bản chính. (Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 110/2004 / NĐ-CP).

Bản sao y bản chính là bản sao có chứng từ thực bản chính. Bản sao có chứng từ thực bản chính là bản sao được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. (Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP).

Tương tự, sao y bản chính hay sao y công chứng là việc sao y nguyên văn cả nội dung và hình thức của văn bản gốc thành nhiều văn bản không giống nhau sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực là xác thực. so với văn bản gốc.

Theo quy định, sao chép có thể phân thành 2 loại theo tiếng nói trên tài liệu cần sao chép:

 • Sao chép văn bản tiếng Việt.
 • Nhân văn văn bản có yếu tố tiếng nước ngoài.

2. Bộ phận nào có tác dụng nhân văn bản chính?

Đơn vị nào có chức năng sao y bản chính?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP, chỉ những cơ quan, tổ chức sau đây mới có quyền chứng thực:

 • Phòng Tư pháp phường, xã, quận, huyện, thành thị.
 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện tác dụng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
 • Công chứng viên Văn phòng công chứng, Văn phòng công chứng.

3. Trị giá pháp lý

Hiệu lực

Trị giá pháp lý chủ yếu do cơ quan nhà nước thực hiện. Tùy từng loại văn bản nhưng mà việc chứng thực được thực hiện nay các cơ quan không giống nhau. Căn cứ Điều 3 Nghị định 23 / NĐ-CP, trị giá pháp lý được trình bày như sau:

 • Bản sao được cấp từ sổ chính có trị giá sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Bản sao có chứng từ thực bản chính có trị giá sử dụng thay cho bản chính dùng để xác minh trong giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Chữ ký được chứng thực có trị giá chứng minh yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là cơ sở để xác định trách nhiệm của người ký đối với nội dung của giấy tờ, văn bản.
 • Hợp đồng giao dịch được chứng thực có trị giá chứng cứ chứng minh về thời kì, vị trí, các đối tác đã ký liên kết đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc lăn tay của các đối tác trong hợp đồng, giao dịch.

4. Giấy tờ, tài liệu ko phải là bản sao sao y bản chính.

Căn cứ Nghị định 23/2015 / NĐ-CP, trong các trường hợp sau đây, giấy tờ, tài liệu ko được dùng bản chính để làm căn cứ chứng thực bản sao.

 • Bản chính, tài liệu bị tẩy xóa, tu sửa, thêm bớt nội dung ko hợp thức.
 • Bản chính, tài liệu bị hư hỏng, cũ nát, ko xác định được nội dung
 • Bản chính, tài liệu đã được niêm phong mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc ko được niêm phong nhưng ghi rõ ko được sao chụp.
 • Bản chính, tài liệu có nội dung trái pháp luật, đạo đức và xã hội. tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống cơ chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam, xúc phạm danh dự, phẩm chất, uy tín của tư nhân, tổ chức, xâm phạm quyền công dân.
 • Các loại bản chính, tài liệu che giấu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chứng chỉ được công chứng, che giấu chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.
 • Giấy tờ, tài liệu do tư nhân lập ko có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cũng ko phải là bản sao chứng thực.

Hi vọng những san sẻ về sao y bản chính trên đây sẽ giúp bạn trả lời được thắc mắc của mình.


xem thêm thông tin chi tiết về Sao y bản chính là gì?

Sao y bản chính là gì?

Hình Ảnh về: Sao y bản chính là gì?

Video về: Sao y bản chính là gì?

Wiki về Sao y bản chính là gì?

Sao y bản chính là gì? -

Lúc làm hồ sơ, giấy tờ, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, trường học,… đều yêu cầu hồ sơ là bản sao y bản chính. Vậy sao y bản chính là gì, những đơn vị nào được phép sao y bản chính? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bản chính là gì?

1. Bản chính là gì?

Bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ, xác thực nội dung văn bản được trình diễn theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được làm từ bản chính. (Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 110/2004 / NĐ-CP).

Bản sao y bản chính là bản sao có chứng từ thực bản chính. Bản sao có chứng từ thực bản chính là bản sao được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. (Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP).

Tương tự, sao y bản chính hay sao y công chứng là việc sao y nguyên văn cả nội dung và hình thức của văn bản gốc thành nhiều văn bản không giống nhau sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực là xác thực. so với văn bản gốc.

Theo quy định, sao chép có thể phân thành 2 loại theo tiếng nói trên tài liệu cần sao chép:

 • Sao chép văn bản tiếng Việt.
 • Nhân văn văn bản có yếu tố tiếng nước ngoài.

2. Bộ phận nào có tác dụng nhân văn bản chính?

Đơn vị nào có chức năng sao y bản chính?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP, chỉ những cơ quan, tổ chức sau đây mới có quyền chứng thực:

 • Phòng Tư pháp phường, xã, quận, huyện, thành thị.
 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện tác dụng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
 • Công chứng viên Văn phòng công chứng, Văn phòng công chứng.

3. Trị giá pháp lý

Hiệu lực

Trị giá pháp lý chủ yếu do cơ quan nhà nước thực hiện. Tùy từng loại văn bản nhưng mà việc chứng thực được thực hiện nay các cơ quan không giống nhau. Căn cứ Điều 3 Nghị định 23 / NĐ-CP, trị giá pháp lý được trình bày như sau:

 • Bản sao được cấp từ sổ chính có trị giá sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Bản sao có chứng từ thực bản chính có trị giá sử dụng thay cho bản chính dùng để xác minh trong giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Chữ ký được chứng thực có trị giá chứng minh yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là cơ sở để xác định trách nhiệm của người ký đối với nội dung của giấy tờ, văn bản.
 • Hợp đồng giao dịch được chứng thực có trị giá chứng cứ chứng minh về thời kì, vị trí, các đối tác đã ký liên kết đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc lăn tay của các đối tác trong hợp đồng, giao dịch.

4. Giấy tờ, tài liệu ko phải là bản sao sao y bản chính.

Căn cứ Nghị định 23/2015 / NĐ-CP, trong các trường hợp sau đây, giấy tờ, tài liệu ko được dùng bản chính để làm căn cứ chứng thực bản sao.

 • Bản chính, tài liệu bị tẩy xóa, tu sửa, thêm bớt nội dung ko hợp thức.
 • Bản chính, tài liệu bị hư hỏng, cũ nát, ko xác định được nội dung
 • Bản chính, tài liệu đã được niêm phong mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc ko được niêm phong nhưng ghi rõ ko được sao chụp.
 • Bản chính, tài liệu có nội dung trái pháp luật, đạo đức và xã hội. tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống cơ chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam, xúc phạm danh dự, phẩm chất, uy tín của tư nhân, tổ chức, xâm phạm quyền công dân.
 • Các loại bản chính, tài liệu che giấu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chứng chỉ được công chứng, che giấu chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.
 • Giấy tờ, tài liệu do tư nhân lập ko có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cũng ko phải là bản sao chứng thực.

Hi vọng những san sẻ về sao y bản chính trên đây sẽ giúp bạn trả lời được thắc mắc của mình.

[rule_{ruleNumber}]

#Sao #bản #chính #là #gì

Bạn thấy bài viết Sao y bản chính là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Sao y bản chính là gì? bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung
#Sao #bản #chính #là #gì

Xem thêm:  5 con giáp sinh ra đã có tướng làm lãnh đạo

Viết một bình luận