Người tối cổ khác loài vượn cổ ở điểm nào?

Xem thêm:  Nguyên nhân chủ yếu khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ năm 1407 thất bại?

Viết một bình luận