Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh?

Xem thêm:  Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

Viết một bình luận