Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin hoãn kiểm tra kết thúc học phần và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất tại thpttranhungdao.edu.vn

Mẫu đơn xin hoãn rà soát cuối học kỳ gồm những gì? Mẫu đơn xin hoãn thi cuối học kỳ? Hướng dẫn và thủ tục hồ sơ? Thông tin liên quan?

Đối với mỗi trường sẽ có những học phần kiến ​​thức dựa trên quy định của Bộ giáo dục, để có thể đạt được 1 học phần thì ko thể thiếu bài thi kết thúc học phần, nhưng ko hiểu vì lý do gì nhưng học trò lại rơi vào tình trạng này. ko thể dự thi, nếu có lý do chính đáng và đúng mực, sinh viên có thể làm đơn xin hoãn thi lúc kết thúc khóa học. Dưới đây là cụ thể của mẫu đơn.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu đơn xin hoãn rà soát cuối học kỳ I gồm những gì?

Đơn xin hoãn thi kết thúc môn học là đơn của sinh viên nêu rõ thông tin, nội dung và lý do xin hoãn thi kết thúc môn học để xem xét.

Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần được gửi tới trung tâm huấn luyện hoặc hiệu trưởng để xin hoãn thi kết thúc học phần cho sinh viên

2. Mẫu đơn xin hoãn thi cuối kỳ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc——-

ĐĂNG KÝ

HỦY KHÓA HỌC HỦY BỎ KỲ THI

Mật ong:…

Họ và tên học trò:…..

Ngày sinh: …….

Mã số sinh viên:……. Lớp:……Thiếu tá……..

Trực thuộc Khoa:……

Điện thoại liên hệ: ……..

Xin phép hoãn thi cuối kỳ:……. Học kỳ…………../năm học………….-……., tổ chức rà soát:…….

Lý do: …..

Cảm ơn rất nhiều!

Duyệt của Lãnh đạo Khoa

………., tháng ngày năm…

ứng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn và thủ tục hồ sơ:

Nội dung: Sinh viên xin hoãn thi – dự thi kết thúc kỳ thi vì lý do riêng hoặc lý do chính đáng khác, ko thuộc trường hợp bị buộc thôi học theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

Thủ tục và quyền hạn:

– Sinh viên xuất trình Đơn xin hoãn thi có ý kiến ​​của gia đình, kèm theo các giấy tờ chứng minh (có xác nhận của lang y hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền của nhà trường), và xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân (nếu là thân nhân của sinh viên). sinh viên) lúc tới làm việc tại Phòng Quản lý sinh viên.

– Cán bộ phòng Công việc sinh viên tiếp thu hồ sơ và chuyển chứng cứ cho trưởng phòng xem xét, xác minh.

– Cán bộ phòng Quản lý công việc sinh viên chuyển hồ sơ có xác nhận của lãnh đạo Phòng cho cán bộ tiếp thu hồ sơ phòng Tập huấn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức.

– Cán bộ tính năng phòng Tập huấn tiếp thu hồ sơ, sẵn sàng hồ sơ liên quan trình lãnh đạo phòng; Trưởng phòng suy nghĩ, quyết định theo thẩm quyền.

– Cán bộ chuyên môn Phòng Tập huấn trả kết quả cho Phòng Quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức.

Cán bộ chuyên môn Phòng Quản lý công việc sinh viên trả kết quả cho sinh viên theo quy định.

Thời kì thành lập: các quy định không giống nhau sẽ được xác định bởi bộ phận huấn luyện của các trường đại học không giống nhau

4. Thông tin liên quan:

Theo Thông tư số: /2020/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế huấn luyện trình độ đại học quy định:

4.1. Chương trình giáo dục:

– Chương trình huấn luyện được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến ​​thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức thẩm định đối với môn học, ngành học và trình độ huấn luyện. tạo, chuẩn đầu ra thích hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam; đảm bảo yêu cầu liên thông giữa các trình độ, ngành huấn luyện; đảm bảo quy định về chuẩn huấn luyện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Tập huấn.

– Mỗi chương trình huấn luyện liên quan tới một khoa (một chuyên ngành) hoặc nhiều khoa (hai chuyên ngành, chính – phụ) và được kết cấu từ các học phần thuộc hai khối kiến ​​thức: đại cương và huấn luyện. giáo dục nhiều năm kinh nghiệm.

– Cơ sở giáo dục đại học tự chủ và chịu trách nhiệm xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình huấn luyện.

Một khóa học là một khoảng thời kì được thiết kế để một sinh viên hoàn thành một chương trình huấn luyện đại học cụ thể.

4.2. Giám định khóa học và kết quả học tập:

– Giám định khoa học

+ Đối với các môn chỉ có lý thuyết hoặc có lý thuyết và thực hành, thí nghiệm: Tùy theo tính chất của môn học, tổng điểm thẩm định môn học (gọi tắt là điểm môn học) được tính theo điểm môn học. trên cơ sở thẩm định quá trình học tập và thẩm định cuối khóa học. Giám định học lực bao gồm: điểm rà soát thường xuyên; thẩm định ý thức, thái độ học tập; điểm thẩm định phần thực hành, thí nghiệm (nếu có); sự có mặt; thẩm định giữa kỳ.

Điểm thẩm định cuối học phần là điểm tiểu luận hoặc điểm thi kết thúc học phần. Việc lựa chọn hình thức thẩm định môn học, trọng số điểm thẩm định môn học cũng như cách tính điểm thẩm định chung môn học do giảng viên đề xuất được Thủ trưởng cơ sở huấn luyện phê duyệt và phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng. . cơ sở huấn luyện. cơ sở huấn luyện được quy định trong đề cương cụ thể của môn học.

+ Đối với học phần thực hành, thí nghiệm: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài thực hành, thí nghiệm; Cách tính điểm đối với môn học này được quy định trong chương trình huấn luyện.

+ Giảng viên của môn học trực tiếp thông báo đề thi, đề rà soát và cho điểm thẩm định môn học, trừ điểm thi kết thúc môn học.- Giám định kết quả học tập Kết quả học tập của sinh viên được thẩm định theo các nội dung sau: . mỗi học kỳ theo các tiêu chí sau:

+ Số tín chỉ của các học phần nhưng sinh viên đã tích lũy được trong học kỳ đó.

+ Điểm trung bình học kỳ là trung bình cộng có trọng số của các điểm quy đổi theo thang điểm 4 của các học phần đã học trong học kỳ với trọng số là số tín chỉ của từng học phần.

+ Số tín chỉ tích lũy là số tín chỉ của các học phần có điểm A, B, C, D tính từ đầu khóa học, kể cả các học phần được miễn và xác nhận tín chỉ.

+ Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình cộng có trọng số quy đổi theo thang điểm 4 của các học phần đã học từ đầu khóa học tới thời khắc xét vào cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học, có trọng số là điểm tín chỉ cho từng học phần. vấn đề.

+ Người học đã học các chương trình huấn luyện khác được cộng dồn kết quả học phần có cùng nội dung và thời lượng. Thủ trưởng cơ sở huấn luyện quy định việc bảo lưu kết quả học tập tích lũy của sinh viên

4.3 Tổ chức thi cuối khóa:

– Sau lúc kết thúc khóa học ko quá 2 tuần Nhà trường tổ chức thi chính khóa và nếu có điều kiện tổ chức thi bổ sung để kết thúc khóa học. Kỳ thi phụ dành cho sinh viên ko thi chính và diễn ra sau kỳ thi chính 2 tuần – Thời lượng của mỗi học phần tỉ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó. Thủ trưởng cơ sở huấn luyện quy định thời kì ôn thi, thời kì thi.

4.4. Điều kiện tốt nghiệp và xác nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét xác nhận tốt nghiệp lúc có đủ các điều kiện sau:

+ Tính tới thời khắc tốt nghiệp chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị xử lý kỷ luật tới mức phải đình chỉ học tập;

+ Tích lũy đủ số môn học, khối lượng của chương trình huấn luyện quy định tại Điều 2 của Quy chế này và các điều kiện khác do cơ sở huấn luyện quy định;

+ Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

+ Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh đối với huấn luyện ngoài quân đội và đã học xong học phần giáo dục thể chất đối với thể dục thể thao ko chuyên.

– Hội đồng xét tốt nghiệp sẽ căn cứ vào các điều kiện xác nhận tốt nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện xác nhận tốt nghiệp.

– Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở huấn luyện hoặc cấp phó được ủy quyền của thủ trưởng cơ sở huấn luyện làm chủ tịch, trưởng phòng huấn luyện làm thư ký và các thành viên là trưởng khoa chuyên môn, trưởng phòng bộ phận. vấn đề. . .học trò làm bài . Căn cứ đề xuất của hội đồng xét tốt nghiệp, thủ trưởng cơ sở huấn luyện ký quyết định xác nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Qua những thông tin trên chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của kỳ thi cuối kỳ vì đây là điều kiện để được xác nhận hoàn thành khóa học và xét tốt nghiệp. Trên đây chúng tôi hỗ trợ về mẫu đơn xin hoãn thi cuối học kỳ, những hướng dẫn và thông tin cần thiết nhất

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin hoãn rà soát kết thúc học phần và hướng dẫn viết đơn cụ thể nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin hoãn rà soát kết thúc học phần và hướng dẫn viết đơn cụ thể nhất bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  vẽ mặt nạ anime ngầu – Hướng dẫn vẽ anime | Cách vẽ Rimuru Tempest – Tensei Shitara Slime Datta Ken | BER ART

Viết một bình luận