Cơ chất là gì?

Xem thêm:  Waifu là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của từ waifu

Viết một bình luận