Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Số hạng thứ hai, s…

Bạn đang xem: Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Số hạng thứ hai, s…
tại thpttranhungdao.edu.vn

Luyện tập (trang 121)

Bài 41 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Số hạng thứ hai, thứ nhất và thứ ba của một cấp số cộng cùng với hiệu khác ko theo trật tự đó tạo thành một số mũ. Tìm công bội của cấp số nhân đó.

Câu trả lời:

Ký hiệu (uN ) là cấp số cộng đã cho và gọi q là công bội của cấp số nhân utrước nhấtbạn2bạn3 . Theo đề bài cần tính q.

Vì cấp số cộng (uN ) có công khác 0 nên các số utrước nhấtbạn2bạn3 đôi một không giống nhau, suy ra q{0;1} và u2 0

Từ giả thiết của bài toán ta có:

bạntrước nhất = bạn2.q, bạn3 = bạn2.q2 và bạntrước nhất + bạn3 = 2u2 suy ra:

bạn2(q + q2) = 2u2 q2 + q – 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) ⇔ q = -2 (vì q ≠ 1)

Nhìn thấy tất cả: Toán 11 tăng lên

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

xem thêm thông tin chi tiết về Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Số hạng thứ hai, s…

Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên
Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên):  Số hạng thứ hai, s…

Hình Ảnh về: Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên
Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên):  Số hạng thứ hai, s…

Video về: Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên
Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên):  Số hạng thứ hai, s…

Wiki về Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên
Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên):  Số hạng thứ hai, s…

Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên
Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên):  Số hạng thứ hai, s… -

Luyện tập (trang 121)

Bài 41 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Số hạng thứ hai, thứ nhất và thứ ba của một cấp số cộng cùng với hiệu khác ko theo trật tự đó tạo thành một số mũ. Tìm công bội của cấp số nhân đó.

Câu trả lời:

Ký hiệu (uN ) là cấp số cộng đã cho và gọi q là công bội của cấp số nhân utrước nhấtbạn2bạn3 . Theo đề bài cần tính q.

Vì cấp số cộng (uN ) có công khác 0 nên các số utrước nhấtbạn2bạn3 đôi một không giống nhau, suy ra q{0;1} và u2 0

Từ giả thiết của bài toán ta có:

bạntrước nhất = bạn2.q, bạn3 = bạn2.q2 và bạntrước nhất + bạn3 = 2u2 suy ra:

bạn2(q + q2) = 2u2 q2 + q – 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) ⇔ q = -2 (vì q ≠ 1)

Nhìn thấy tất cả: Toán 11 tăng lên

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Luyện #tập #trang #Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Số #hạng #thứ #hai

[rule_3_plain]

#Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Luyện #tập #trang #Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Số #hạng #thứ #hai

Luyện tập (trang 121)
Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên): 
Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ 3 của một cấp số cùng với công sai khác 0 theo trật tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm công bội của cấp số nhân đó.
Lời giải:
Kí hiệu (un )là cấp số cộng đã cho và gọi q là công bội của cấp số nhân u1, u2, u3 . Theo đề bai , ta cần tính q.
Vì cấp số cộng (un ) có công sai khác 0 nên các số u1, u2, u3 đôi một không giống nhau, suy ra q ∉ {0;1} và u2 ≠ 0
Từ giả thiết của đề bài ta có :
u1 = u2.q, u3 = u2.q2 và u1 + u3 = 2u2 , suy ra :
u2(q + q2) = 2u2 ⇔ q2 + q – 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) ⇔ q = -2 (vì q ≠ 1)
Tham khảo toàn thể: Giải Toán 11 tăng lên
Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo
Phân mục: Lớp 11, Toán 11

#Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Luyện #tập #trang #Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Số #hạng #thứ #hai

[rule_2_plain]

#Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Luyện #tập #trang #Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Số #hạng #thứ #hai

[rule_2_plain]

#Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Luyện #tập #trang #Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Số #hạng #thứ #hai

[rule_3_plain]

#Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Luyện #tập #trang #Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Số #hạng #thứ #hai

Luyện tập (trang 121)
Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên): 
Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ 3 của một cấp số cùng với công sai khác 0 theo trật tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm công bội của cấp số nhân đó.
Lời giải:
Kí hiệu (un )là cấp số cộng đã cho và gọi q là công bội của cấp số nhân u1, u2, u3 . Theo đề bai , ta cần tính q.
Vì cấp số cộng (un ) có công sai khác 0 nên các số u1, u2, u3 đôi một không giống nhau, suy ra q ∉ {0;1} và u2 ≠ 0
Từ giả thiết của đề bài ta có :
u1 = u2.q, u3 = u2.q2 và u1 + u3 = 2u2 , suy ra :
u2(q + q2) = 2u2 ⇔ q2 + q – 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) ⇔ q = -2 (vì q ≠ 1)
Tham khảo toàn thể: Giải Toán 11 tăng lên
Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo
Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Bạn thấy bài viết Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên
Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên):  Số hạng thứ hai, s…
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Bài 41 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên
Luyện tập (trang 121) Bài 41 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên):  Số hạng thứ hai, s…
bên dưới để Trường THPT Trần Hưng Đạo có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Luyện #tập #trang #Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao #Số #hạng #thứ #hai

Xem thêm:  Samsung ra mắt Galaxy Note 8 - cam kết pin an toàn

Viết một bình luận