Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc?

Xem thêm:  Càng xa xích đạo thời gian ngày và đêm càng?

Viết một bình luận