Trú mưa trên nương, bị sét đánh tử vong

Xem thêm:  Hơn 51 triệu lao động có việc làm, thu nhập bình quân tăng gần 500.000 đồng/tháng

Viết một bình luận