Trong năm sau, iPhone và Apple Watch sẽ có thể tự động gọi số 911 nếu phát hiện sự cố

Xem thêm:  Không sợ kiến bu vào lon sữa đặc với cách dùng dây thun

Viết một bình luận