Trồng 2,5 triệu cây xanh thuộc dự án ‘Sáng kiến Nông Lâm’

Xem thêm:  Từ tiên đoán của ông Chủ tịch đến dấu ấn người Nhật với Thanh Hoá

Viết một bình luận