Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba

Xem thêm:  Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, kết thúc chiến tranh?

Viết một bình luận