Thông tin mới về việc OPPO và vivo từ bỏ mảng điện thoại gập

Xem thêm:  Bà Ngô Thị Mai Chi – Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Khang Điền

Viết một bình luận