Tháng 2 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023 (ngonaz)

Bạn đang xem: Tháng 2 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023 (ngonaz) tại thpttranhungdao.edu.vn
NGÀY Âm lịch GIỜ TỐT TRONG NGÀY Thứ 4 ngày 1 tháng 2 năm 2023 tức ngày 11 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– NGÀY THÁNG 12, BÍNH TÝ tháng, QUÝ NĂM

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 5 ngày 2 tháng 2 năm 2023 tức ngày 12 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Tân Mão, tháng Tân Mão, Tân Mão

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ sáu ngày 03 tháng 02 năm 2023 tức ngày 13 tháng 01 năm 2023 Âm lịch

– Ngày Tị, tháng ĐƯỜNG, năm Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 4 tháng 2 năm 2023 tức ngày 14 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– DANH MỤC NGÀY, CON ĐƯỜNG THÁNG tháng, QUÝ năm

– Ngày hoàng đạo

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 tức ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày Dậu, tháng GIÁP NGỌ, năm QUÝ

– Ngày của người Dao đen

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2023 tức ngày 16 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tị, Tháng ĐƯỜNG, Năm QUÝ

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ ba ngày 07 tháng 02 năm 2023 tức ngày 17 tháng 01 năm 2023 Âm lịch

– BÍNH THỨ 2, THÁNG 4, NĂM MẸ

– Ngày của người Dao Đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 4 ngày 8 tháng 2 năm 2023 tức ngày 18 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày Dậu, Tháng PHÒNG, Năm MỘC

– Ngày của người Dao Đen

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ năm ngày 09 tháng 02 năm 2023 tức ngày 19 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– NGÀY CỦA MẸ, THÁNG CỬA, NĂM CỦA MẸ

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 6 ngày 10 tháng 2 năm 2023 tức ngày 20 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– CÂU NGÀY, CÂU THÁNG, CÂU NĂM

– Ngày của người Dao Đen

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 11 tháng 2 năm 2023 tức ngày 21 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, tháng GIÁP, năm GIÁP

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023 tức ngày 22 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày tết, tháng năm con heo, năm con mèo

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2023 tức ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– CỤC NGÀY, BÍNH THÁNG tháng, QUÝ NĂM

– Ngày của người Dao Đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 3 ngày 14 tháng 2 năm 2023 tức ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– GIÁP NGÀY, THÁNG ĐƯỜNG ĐƯỜNG, NĂM QUÝ MÃO

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2023 tức ngày 25 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày Giáp THIÊN, tháng GIÁP DẦN, năm GIÁP

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h)

Thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023 tức ngày 26 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tị, Tháng ĐƯỜNG, Năm QUÝ

– Ngày hoàng đạo

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 6 ngày 17 tháng 2 năm 2023 tức ngày 27 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày BÌNH NGUYÊN, tháng TP.HCM, QUÝ năm

– Ngày của người Dao đen

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ 7 ngày 18 tháng 2 năm 2023 tức ngày 28 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– TỨ NGÀY, BẮC ĐƯỜNG tháng, QUÝ NĂM

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023 tức ngày 29 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– NGÀY CỦA MẸ, NGÀY CỦA MẸ, QUÝ MẸ trong năm

– Ngày của người Dao Đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023 tức ngày 1 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– Ngày Dậu, Tháng Ất Mão, Kỷ Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày 2 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tuất, Tháng Mão, Năm Tân Mão

– Ngày của người Dao Đen

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023 tức ngày 3 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– Ngày TÂN QUÝ, tháng QUÝ MỘT, QUÝ MỘC năm

– Ngày của người Dao Đen

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 tức ngày 4 tháng 2 năm 2023 Âm lịch

– Ngày Tý, Tháng Thất tịch, Năm Kỷ Mão

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ 6 ngày 24 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày 5 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– BÁO GIÁ NGÀY, LOST THÁNG, QUÝ NĂM

– Ngày của người Dao đen

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 25 tháng 2 năm 2023 tức ngày 6 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– Ngày Kỷ Hợi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 tức ngày 7 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tân Mão, Tháng Tân Mão, Năm Tân Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2023 tức ngày 8 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– Ngày BÍNH THIÊN, THÁNG MỘC, NĂM QUÝ MỘT

– Ngày của người Dao đen

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2023 tức ngày 9 tháng 2 năm 2023 âm lịch

– NGÀY LẶN, RẤT MÈO, QUÝ NĂM

– Ngày của người Dao đen

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h)

Nhớ để nguồn bài viết này: Tháng 2 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023 (ngonaz) của website thpttranhungdao.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy
#Tháng #có #bao #nhiêu #ngày #theo #lịch #Âm #Dương #ngonaz

Xem thêm:  Xúc tiến xuất khẩu: Chi 1 USD giúp tăng thêm 87 USD

Viết một bình luận