Tháng 11 có bao nhiêu ngày theo lịch âm dương 2023? (ngonaz)

Bạn đang xem: Tháng 11 có bao nhiêu ngày theo lịch âm dương 2023? (ngonaz) tại thpttranhungdao.edu.vn
LỊCH Âm lịch NGHĨA 01 Tháng 11 ngày 18 tháng 9 Thứ tư ngày 1 tháng 11 năm 2023 tức ngày 18 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– XƯỞNG NGÀY, THÁNG MỪNG, NĂM MẠO

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Sửu (1h – 15h), Thìn (07h – 09h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h)

ngày 2 tháng 11 19/9 Thứ năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023 tức ngày 19 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, tháng Ngọ, năm Tân Mão

– Ngày của người Dao Đen

GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

ngày 3 tháng 11 20/9 Thứ 6 ngày 3 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 20 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Ngày Thất tịch, Tháng Ngọ, Kỷ Mão

– Ngày của người Dao Đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03-05h), Mão (05-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h- 17h), Tuất (19h- 21h), Hợi (21h-23h).

ngày 4 tháng 11 21/9 Thứ 7 ngày 4 tháng 11 năm 2023 tức ngày 21 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Ngày BÍNH DẦN, tháng MẬU TUẤT, năm QUÝ

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

05/11 22/9 Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 22 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Ngày Kỷ Hợi, tháng Tuất, năm Tuất

– Ngày của người Dao Đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h)

ngày 6 tháng 11 ngày 23 tháng 9 Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 23 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Ngày ngọ, tháng ngọ, năm tân mão

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h- 11h), Thân (15h- 17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

ngày 7 tháng 11 24/9 Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2023 tức ngày 24 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Năm Tý, tháng Tuất, Mão

– Ngày hoàng đạo

GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Sửu (1h – 15h), Thìn (07h – 09h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

ngày 8 tháng 11 25/9 Thứ 4 ngày 8 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 25 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Ngày Mậu Tuất, tháng Ngọ, Kỷ Mão

– Ngày của người Dao đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h)

11/9 26/9 Thứ 5 ngày 9/9/2023 nhằm ngày 26/9/2023 âm lịch

– Tết dương lịch, tết ​​âm lịch, QUÊ năm

– Ngày của người Dao đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

10/11 27/9 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 27 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– Năm Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Mão

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

11/11 ngày 28 tháng 9 Thứ 7 ngày 11/11/2023 nhằm ngày 28 tháng 9 năm 2023 âm lịch

– NGÀY QUÝ, tháng NHẬT TUẤT, QUÝ năm

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

12/11 29/9 Chủ nhật ngày 12/11/2023 nhằm ngày 29/9/2023 âm lịch

– Ngày Giáp Tuất, Tháng Ngọ, Kỷ Mão

– Ngày của người Dao đen

GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

13/11 1/10 Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2023 tức ngày 1 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– NGÀY BÁO GIÁ, BÁO GIÁ tháng, BÁO GIÁ năm

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Sửu (1h – 15h), Thìn (07h – 09h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

14/11 2/10 Thứ 3 ngày 14/11/2023 nhằm ngày 10/2/2023 âm lịch

– Ngày BÍNH TÝ, BÍNH THÁNG, BÍNH NĂM

– Ngày của người Dao đen

GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h)

15/11 3/10 Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 3 tháng 10 năm 2023 Âm lịch

– HÀNG NGÀY, QUÝ tháng, QUÝ năm

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

16/11 4/10 Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 4 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– NGÀY THÁNG, BÁO GIÁ tháng, BÁO GIÁ NĂM

– Ngày của người Dao đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

17/11 5/10 Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 5 tháng 10 năm 2023 Âm lịch

– NGÀY MÃO, THÁNG QUÝ, NĂM MÃO

– Ngày của người Dao Đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

18/11 6/10 Thứ 7 ngày 18 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 6 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– Ngày canh, tháng quý, năm Tân Mão

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

19/11 7/10 Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 7 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tết, QUÝ tháng, QUÝ năm

– Ngày của người Dao đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Sửu (1h – 15h), Thìn (07h – 09h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

20/11 8/10 Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 8 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– MỪNG NGÀY, MỪNG tháng, MỪNG năm

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h)

21/11 9/10 Thứ 3 ngày 21/11/2023 nhằm ngày 10/9/2023 âm lịch

– NGÀY BÁO GIÁ, BÁO GIÁ tháng, BÁO GIÁ NĂM

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

22/11 10/10 Thứ tư ngày 22/11/2023 nhằm ngày 10/10/2023 âm lịch

– Ngày Thân, tháng Quý, Kỷ Mão

– Ngày của người Dao đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

23/11 10/11 Thứ 5 ngày 23/11/2023 nhằm ngày 10/11/2023 âm lịch

– Ngày Dậu, tháng GIÁP, NĂM GIÁP

– Ngày của người Dao đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

24/11 10/12 Thứ 6 ngày 24/11/2023 nhằm ngày 10/12/2023 âm lịch

– BÍNH TUẤT ngày, QUÝ tháng, QUÝ năm

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

25/11 13/10 Thứ 7 ngày 25 tháng 11 năm 2023 tức ngày 13 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– NGÀY BÁO GIÁ, BÁO GIÁ tháng, BÁO GIÁ năm

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Sửu (1h – 15h), Thìn (07h – 09h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

26/11 14/10 Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 tức ngày 14 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, tháng GIÁP, năm GIÁP

– Ngày của người Dao đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h)

27/11 15/10 Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023 tức ngày 15 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– NGÀY TIẾP THEO, BÁO GIÁ tháng, BÁO GIÁ NĂM

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

28/11 16/10 Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2023 tức ngày 16 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– NGÀY THÁNG 12, BÁO GIÁ tháng, BÁO GIÁ NĂM

– Ngày của người Dao Đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h)

29/11 17/10 Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2023 tức ngày 17 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– Tân Mão, GIÁP tháng, GIÁP năm

– Ngày của người Dao Đen

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Tí (23h – 01h), Dần (03h – 05h), Mão (05h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h)

30/11 18/10 Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 tức ngày 18 tháng 10 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tý, tháng Quý, Kỷ Mão

– Ngày hoàng đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY:

Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h)

Nhớ để nguồn bài viết này: Tháng 11 có bao nhiêu ngày theo lịch âm dương 2023? (ngonaz) của website thpttranhungdao.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy
#Tháng #có #bao #nhiêu #ngày #theo #lịch #âm #dương #ngonaz

Xem thêm:  Trên nuôi thỏ dưới nuôi trùn quế, nông dân thu lãi bất ngờ

Viết một bình luận