Spoiler anime Tokyo Revengers tập 21: Baji đâm [SPOILER] – Lời trăn trối cuối dành cho Takemichi

Xem thêm:  Xếp OTP 'tào lao', quảng cáo Thám Tử Lừng Danh Conan bị fan Trung ném đá tơi bời!

Viết một bình luận