Phạt đứng góc hay úp mặt vào tường ảnh hưởng đến não bộ của trẻ?

Xem thêm:  Axit axetic là gì? Axit etanoic là gì?

Viết một bình luận