​​‘People make it complicated… enjoy cái moment này’ là gì? Vì sao bỗng dưng ai cũng nói?

Xem thêm:  đọc hồi thứ mười bốn để chứng minh luận điểm: Hoàng Lê Nhất Thống Chí... các trang viết rất hay và chân thực

Viết một bình luận