Nội bộ Twitter rối loạn khi thương vụ với Elon Musk sắp kết thúc

Xem thêm:  Ý nghĩa tên Linh và biệt danh, tên đệm cho tên Linh hay nhất

Viết một bình luận