Người tính không bằng trời tính: Tháng 8, 9, 10, 4 con giáp này kiếm bạc tỷ, đếm tiền sái tay

Xem thêm:  Quy hoạch khai thác quặng Bô – xít 'ăn’ đất rừng

Viết một bình luận