Năm 1257 vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước nào?

Xem thêm:  Chiến tranh Trịnh – Nguyễn kết thúc với kết quả như thế nào?

Viết một bình luận