Một chuyến đi xa

Xem thêm:  Chủ tịch nước tiễn lực lượng mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Viết một bình luận