Mình đã mong chờ tính năng này trên iOS 18 từ lâu: Khoá ứng dụng bằng Face ID!

Xem thêm:  Đột biến giao dịch tại Hoà Phát (HPG), chuyên gia dự báo cú bật lên vùng giá 3x.xxx đồng/cp

Viết một bình luận