Lời bài hát Là ai từ bỏ, là ai vô tình – Lyric Là ai từ bỏ, là ai vô tình – Hương Ly, Jombie (G5R)

Xem thêm:  Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính Soạn văn 9 tập 1 bài 10 (trang 131)

Viết một bình luận