Loài cây kỳ bí có thể trữ 2 tấn nước, đủ cho 4 người dùng trong nửa năm

Xem thêm:  Giới thiệu khái quát huyện Đại Từ

Viết một bình luận