Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?

Bạn đang xem: Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? tại thpttranhungdao.edu.vn

Bạn đang tìm chủ đề về => Hành vi trái pháp luật do lỗi của người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì? bên phải? Nếu cũng đúng tương tự, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm câu hỏi Nó là gì? khác ở đây => Cái gì?

Câu hỏi:

Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?

A.Sử dụng Luật

B. Vi phi pháp luật

C. Tuân thủ pháp luật

D.Thực hiện luật

Câu B đúng.

Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi trái pháp luật, hành vi trái pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. . dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG

Hành vi xâm phạm được hiểu là hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.

Vi phi pháp luật là hành vi vi phi pháp luật, phạm tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách không giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:

+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.

Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể vi phạm quy chế, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc các dịch vụ được cung ứng trong cơ quan hoặc tổ chức đó.

Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.


”Thông

Xem thêm: Cách thức sinh con theo ý muốn dựa trên ngũ hành và bát quái phong thủy thượng cổ.

Hành vi trái pháp luật do lỗi của người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?

Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? -

Câu hỏi:

Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?

A.Sử dụng Luật

B. Vi phi pháp luật

C. Tuân thủ pháp luật

D.Thực hiện luật

Câu B đúng.

Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi trái pháp luật, hành vi trái pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. . dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG

Hành vi xâm phạm được hiểu là hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.

Vi phi pháp luật là hành vi vi phi pháp luật, phạm tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách không giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:

+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.

Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể vi phạm quy chế, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc các dịch vụ được cung ứng trong cơ quan hoặc tổ chức đó.

Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

[rule_{ruleNumber}]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_3_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

”Thông

.u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:active, .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Cách thức sinh con theo ý muốn dựa vào phong thủy ngũ hành bát quái của người xưaHành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?
Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? –

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

[rule_{ruleNumber}] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_2_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_2_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_3_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

”Thông

.u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:active, .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Cách thức sinh con theo ý muốn dựa vào phong thủy ngũ hành bát quái của người xưaHành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?
Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? –

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

[rule_{ruleNumber}] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là

[/toggle]

Nguồn: Cungdaythang.com

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

xem thêm thông tin chi tiết về Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?

Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?

Hình Ảnh về: Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?

Video về: Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?

Wiki về Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?

Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? -

Bạn đang tìm chủ đề về => Hành vi trái pháp luật do lỗi của người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì? bên phải? Nếu cũng đúng tương tự, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm câu hỏi Nó là gì? khác ở đây => Cái gì?

Câu hỏi:

Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?

A.Sử dụng Luật

B. Vi phi pháp luật

C. Tuân thủ pháp luật

D.Thực hiện luật

Câu B đúng.

Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi trái pháp luật, hành vi trái pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. . dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG

Hành vi xâm phạm được hiểu là hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.

Vi phi pháp luật là hành vi vi phi pháp luật, phạm tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách không giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:

+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.

Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể vi phạm quy chế, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc các dịch vụ được cung ứng trong cơ quan hoặc tổ chức đó.

Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.


”Thông

Xem thêm: Cách thức sinh con theo ý muốn dựa trên ngũ hành và bát quái phong thủy thượng cổ.

Hành vi trái pháp luật do lỗi của người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?

Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? -

Câu hỏi:

Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?

A.Sử dụng Luật

B. Vi phi pháp luật

C. Tuân thủ pháp luật

D.Thực hiện luật

Câu B đúng.

Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi trái pháp luật, hành vi trái pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. . dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG

Hành vi xâm phạm được hiểu là hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.

Vi phi pháp luật là hành vi vi phi pháp luật, phạm tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách không giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:

+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.

Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể vi phạm quy chế, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc các dịch vụ được cung ứng trong cơ quan hoặc tổ chức đó.

Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

[rule_{ruleNumber}]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_3_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

”Thông

.u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:active, .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Cách thức sinh con theo ý muốn dựa vào phong thủy ngũ hành bát quái của người xưaHành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?
Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? -

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
- Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

[rule_{ruleNumber}] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_2_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_2_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_3_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

”Thông

.u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:active, .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Cách thức sinh con theo ý muốn dựa vào phong thủy ngũ hành bát quái của người xưaHành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?
Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? -

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
- Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

[rule_{ruleNumber}] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là

[/toggle]

Nguồn: Cungdaythang.com

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_{ruleNumber}]

Xem thêm: Cách thức sinh con theo ý muốn dựa trên ngũ hành và bát quái phong thủy thượng cổ.

Hành vi trái pháp luật do lỗi của người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?

Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? -

Câu hỏi:

Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?

A.Sử dụng Luật

B. Vi phi pháp luật

C. Tuân thủ pháp luật

D.Thực hiện luật

Câu B đúng.

Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi trái pháp luật, hành vi trái pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. . dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG

Hành vi xâm phạm được hiểu là hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.

Vi phi pháp luật là hành vi vi phi pháp luật, phạm tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách không giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại không giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:

+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.

Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể vi phạm quy chế, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc các dịch vụ được cung ứng trong cơ quan hoặc tổ chức đó.

Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

[rule_{ruleNumber}]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_3_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

”Thông

.u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:active, .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Cách thức sinh con theo ý muốn dựa vào phong thủy ngũ hành bát quái của người xưaHành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?
Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? –

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

[rule_{ruleNumber}] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_2_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_2_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

[rule_3_plain]

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

”Thông

.u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:active, .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6dfa1f5f6dc16bbbf98d76495bbda686:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Cách thức sinh con theo ý muốn dựa vào phong thủy ngũ hành bát quái của người xưaHành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là?
Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? –

Câu hỏi:
Hành vi trái pháp luật do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện có lỗi xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là gì?
A.Sử dụng luật
B. Vi phi pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D.Thực hiện luật
Đáp án B đúng.
Hành vi trái pháp luật do người có năng lực pháp luật thực hiện xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi vi phi pháp luật, hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác. dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau.
Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là KHÔNG
Hành vi xâm phạm được hiểu là những hành vi trái với quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho các chủ thể có liên quan.
Vi phi pháp luật là hành vi trái pháp luật và có tội của chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, xâm phạm tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
– Các hành vi vi phi pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách ko giống nhau dựa trên các tiêu chí phân loại ko giống nhau. Thông thường, các hành vi vi phi pháp luật được phân loại như sau:
+ Vi phi pháp luật hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực tội phạm thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
Vi phạm hành chính: Là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng ko phải là tội phạm hoặc trái với quy định của pháp luật về vi phạm hành chính. an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và phải xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Vi phạm dân sự: Là hành vi trái pháp luật và do lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản.
+ Vi phạm kỷ luật: Là hành vi do lỗi của chủ thể làm trái các quy định, nội quy về thiết lập trật tự trong cơ quan, tổ chức, đó là ko thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, kỷ luật công vụ. công việc hoặc dịch vụ được phân phối trong cơ quan hoặc tổ chức đó.
Vi phạm Hiến pháp: Là hành vi do chủ thể có trách nhiệm bảo hiến thực hiện trái với quy định của Hiến pháp.

[rule_{ruleNumber}] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_2_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_3_plain] #Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là

[/toggle]

Nguồn: Cungdaythang.com

# Hành động # chống lại pháp luật # với # sai phép # con người # ko có khả năng # trách nhiệm # pháp lý # thực hiện # xâm phạm # pháp luật # đối với # các mối quan hệ # liên quan # mối quan hệ # pháp luật # pháp luật # bảo vệ # là

#Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Hành vi trái pháp luật có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là? bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Là gì?
#Hành #trái #pháp #luật #có #lỗi #người #có #năng #lực #trách #nhiệm #pháp #lý #thực #hiện #xâm #hại #tới #các #quan #hệ #xã #hội #được #pháp #luật #bảo #vệ #là

Xem thêm:  Disney Speedstorm tiết lộ cung đường đầy hoa mỹ dựa trên câu chuyện người đẹp và quái vật

Viết một bình luận