Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là?

Xem thêm:  Từ Nguyên Tĩnh – Một tư duy thơ hiện đại – Tác giả: PGS-TS Lê Tú Anh

Viết một bình luận