Google Bard giờ có thể tạo hình ảnh AI tương tự Midjourney

Xem thêm:  2 ông trùm Twitter và Apple đã chính thức gặp mặt sau khi tuyên chiến trên mạng xã hội

Viết một bình luận