Gareth Bale trở lại FC Online, server Việt Nam có cập nhật không?

Xem thêm:  Tạm biệt châu Âu, ngôi sao Việt kiều 'khăn gói' về Việt Nam

Viết một bình luận