Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

Xem thêm:  Kiên Giang thuộc miền nào

Viết một bình luận