Đại diện Việt Nam thắng tưng bừng 9-0 ở Trung Quốc

Xem thêm:  BTC báo tin quan trọng cho ĐT Việt Nam ở VL World Cup

Viết một bình luận