Cụm từ Chồng yêu tiếng anh là gì? Dịch như nào là chuẩn?

Xem thêm:  Telekinesis là gì? Những người có năng lực này có thể làm được những gì?

Viết một bình luận