Công ty Cấp nước Ninh Thuận ‘gây khó’ ký kết hợp đồng cung cấp nước thô

Bạn đang xem:
Công ty Cấp nước Ninh Thuận ‘gây khó’ ký kết hợp đồng cung cấp nước thô
tại thpttranhungdao.edu.vn

Công ty Thủy lợi Ninh Thuận cho rằng Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận “làm khó” ký hợp đồng cung cấp nước thô và yêu cầu không có cơ sở pháp lý.

Bao giờ Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận ký hợp đồng cung cấp nước thô?

Nhiều lần làm việc trực tiếp giữa Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (gọi tắt là Công ty Thủy lợi Ninh Thuận) và Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận về việc ký hợp đồng cung cấp nước thô năm 2023 nhưng hai bên đàm phán không thành.

Theo Công ty Thủy lợi Ninh Thuận, Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận còn gây khó khăn trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng nên việc ký kết cung cấp nước thô chưa được thực hiện. Trong khi đó, để cung cấp nước thô, Công ty Thủy lợi Ninh Thuận đã hoàn thành việc lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước tại trạm bơm thượng lưu đập Lâm Cấm – Nhà máy nước Tháp Chàm theo đề nghị của Công ty CP Cấp nước. Ninh Thuận. Tuy nhiên, với yêu cầu, đòi hỏi không có cơ sở pháp lý và quy định của pháp luật thì Công ty Thủy lợi Ninh Thuận không thực hiện được.

Cụ thể, Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận yêu cầu nước thô phải được xét nghiệm đạt tiêu chuẩn theo 36 chỉ tiêu trong giới hạn cột A2 QCVN: 08:2015 của Bộ TN&MT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Trong khi đó, QCVN 08:2015 quy định giới hạn 36 thông số chất lượng nước mặt, không bắt buộc quan trắc đầy đủ 36 thông số và cột A2 QCVN:08-2015 BTNMT là quy định sử dụng cho mục đích cấp nước. nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý. Vì vậy, vấn đề này không thuộc trách nhiệm của Công ty Thủy lợi Ninh Thuận.

Bên cạnh đó, dịch vụ cung cấp nước thô cho sinh hoạt và công nghiệp do Công ty Thủy lợi thực hiện là tạo nguồn và cung cấp cho Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận với mức giá 900 đồng/m3 căn cứ vào Quyết định số 11/NĐ-CP ngày 11/10/2017. 134/2017/QĐ. UBND ngày 12/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Tuy nhiên, việc Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận yêu cầu giảm sản lượng kiểm tra nước thô (tỷ lệ phần trăm) so với chỉ số trên đồng hồ đo lưu lượng nước, do thất thoát, xử lý, tuần hoàn nước 2 lần nên thất thoát nước cũng có chưa có cơ sở pháp lý, quy định pháp luật đáp ứng nội dung yêu cầu này…

Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận tự ý thay đổi 2 nội dung ĐTM

Trước sự việc trên, ngày 15-2, Công ty Thủy lợi Ninh Thuận đã kiến ​​nghị UBND tỉnh xem xét chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong việc ký kết hợp đồng cung cấp nước thô.

Ngày 27/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đã chủ trì cuộc họp nghe ý kiến ​​giữa hai công ty và kết luận tại Thông báo số

Theo đó, Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu các quy định, hồ sơ liên quan về môi trường của 2 công ty, giấy phép khai thác nước. khai thác, sử dụng, hướng dẫn cụ thể, khẳng định trách nhiệm giám sát, xử lý nguồn nước, các thủ tục về môi trường mà mỗi công ty phải tuân thủ theo quy định.

Đồng thời rà soát, kiểm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy nước Tháp Chàm và các hồ sơ liên quan, xem xét tính phù hợp, tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường. pháp luật hiện hành về xử lý, tuần hoàn nước 2 lần tại nhà máy nước Tháp Chàm…

Ngày 14/3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có văn bản báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận về chủ trương quan trắc, giám sát chất lượng nước mặt. Tại văn bản này, Công ty Thủy lợi Ninh Thuận được hướng dẫn quan trắc (12 chỉ tiêu), báo cáo kết quả quan trắc các thông số: pH, DO, TSS, COD, BOD5, P-PO43-, N- NH4+, N-NO2-, N- NO3-, Fe, tổng dầu mỡ và Coliform theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (đối với nguồn nước sử dụng cho mục đích tưới, tiêu) gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Riêng Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng nước sông Cái Phan Rang (36 chỉ tiêu) gồm: pH, SS, BOD5, COD, Fe, Cu, Mn, Pb, PO43-, Phốt pho tổng số, Tổng Nitơ, Coliform theo Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 (đối với nguồn nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp) và định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục của Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Ngày 16-3, Sở TN-MT tỉnh tiếp tục có văn bản báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận. Tại văn bản này cho thấy, qua kiểm tra, rà soát, Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận tại nhà máy nước Tháp Chàm có 2 nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt.

Thứ nhất, theo quy trình xử lý nước cấp của nhà máy nước Tháp Chàm trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, vị trí tiếp nhận nước thải (tuần hoàn, tái sử dụng) từ bể lắng bùn (bể này tiếp nhận bùn hỗn hợp), nước thải phát sinh từ quá trình lắng tại bể lắng lamen, bể lọc nhanh; nước rửa, làm sạch để tách hỗn hợp này thành cặn và nước) là “bể hòa trộn” (nằm phía sau đồng hồ đo lưu lượng và đo độ đục của nước lấy từ sông Cái cung cấp cho Nhà máy nước Tháp Chàm).

Tuy nhiên, Công ty đã thay đổi vị trí tiếp nhận lượng nước thải này từ xả vào “bể trộn” sang xả ra “mương dẫn nước từ sông Cái để cấp cho Nhà máy nước Tháp Chàm” (điểm xả này nằm ở trước trạm bơm). I, cách bờ sông Cái khoảng 5m và trước thiết bị đo lưu lượng, đo độ đục).

Theo Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận, nguyên nhân thay đổi vị trí tiếp nhận nguồn nước thải này là để thiết bị đo độ đục của nước lấy từ sông Cái về nhà máy nước và nước thải từ bể lắng bùn sau. được trộn lẫn với nhau để việc xử lý độ đục ở các công đoạn sau của nhà máy được thực tế.

Mặt khác, qua rà soát, báo cáo ĐTM được phê duyệt chỉ mô tả lưu đồ quá trình tuần hoàn, tái sử dụng nước thải từ bể lắng bùn, không có số liệu về lượng nước tuần hoàn, tái sử dụng hàng ngày của nguồn. nước thải từ bể lắng bùn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty, tổng lượng nước thải phát sinh từ bể lắng bùn hàng ngày được tái chế, tái sử dụng khoảng 4.000 m3/ngày đêm.

Thứ hai, công ty này xin thay đổi phương án thoát nước mưa từ “thoát ra sông Cái” sang xả ra “mương dẫn nước thải từ bể lắng bùn” để tận dụng nguồn nước mưa cấp cho Nhà máy nước Tháp Chàm xử lý. nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Tại biên bản họp ngày 23/3 tại Công ty Thủy lợi Ninh Thuận với sự tham gia của 2 công ty và đại diện các sở NN&PTNT, Tài chính, Tư pháp, TN&MT, đại diện Sở Tư pháp đã có ý kiến: “Thực tế việc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tự ý thay đổi vị trí tiếp nhận nguồn nước thải khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là không đúng với quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hướng xử lý đối với vấn đề này.

Nhớ để nguồn bài viết này:
Công ty Cấp nước Ninh Thuận ‘gây khó’ ký kết hợp đồng cung cấp nước thô
của website thpttranhungdao.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Đặt mâm cúng tất niên cuối năm 2022 tại đây: cungtatnien.com

#Công #Cấp #nước #Ninh #Thuận #gây #khó #ký #kết #hợp #đồng #cung #cấp #nước #thô

Xem thêm:  Mùa xuân của những thương hồ miền Tây

Viết một bình luận