Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

Bạn đang xem:
Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

tại thpttranhungdao.edu.vn

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người và trao đổi với nhau. Vì thế Một công dụng nhất định thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người là gì?

Câu hỏi: Thế nào là một công dụng nhất định thỏa mãn một số nhu cầu nào đó của con người?

A. Trị giá hàng hóa

B. Giá trị sử dụng của hàng hoá

C. Giá trị sức lao động

D. Giá trị sức lao động

Trả lời

Đáp án đúng là đáp án B. Một số công dụng thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị sử dụng của hàng hóa.

Giải thích rằng chọn đáp án B là đáp án đúng

Theo kinh tế chính trị Marx đã nói: “Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người và được dùng để trao đổi với nhau”. Như vậy, hàng hóa ra đời từ quá trình lao động và tạo ra sản phẩm thực tế cho con người. Con người sử dụng hàng hóa vào mục đích trực tiếp để trao đổi với nhau.

Hàng hóa có hai thuộc tính gồm giá trị và giá trị sử dụng. Trong đó giá trị của hàng hóa được hiểu là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa. Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa đó có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, bất kể nhu cầu đó được thỏa mãn trực tiếp hay gián tiếp.

Như vậy, một công dụng nhất định nhằm thoả mãn một nhu cầu nhất định của con người chính là giá trị sử dụng của hàng hoá.

Giải thích lý do không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại không đúng vì những lý do cụ thể sau:
+ Phương án A. Công dụng nhất định nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị của hàng hoá, đây là đáp án sai vì giá trị của hàng hoá được hiểu là lao động xã hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hoá. Giá trị sử dụng là công dụng mà hàng hóa mang lại cho con người.

+ Phương án C. Một công dụng nhất định nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị của sức lao động, đáp án này không đúng. Bởi vì giá trị sức lao động tạo ra hàng hóa có thể cao nhưng điều đó không có nghĩa là hàng hóa đó tạo ra được công dụng đáp ứng những nhu cầu nhất định cho con người.

+ Phương án D. Một công dụng nhất định nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị sức lao động, đây là đáp án sai vì giá trị hàng hoá sức lao động được cấu thành từ giá trị tư liệu sinh hoạt. nhu cầu vật chất và tinh thần cho bản thân người lao động; chi phí đào tạo người lao động để đạt được trình độ phù hợp; giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho con em công nhân. Giá trị sức lao động không phải là công dụng nhất định nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của con người.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Một số công dụng thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị sử dụng của hàng hóa.

xem thêm thông tin chi tiết về
Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

Hình Ảnh về:
Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

Video về:
Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

Wiki về
Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?


Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

-

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người và trao đổi với nhau. Vì thế Một công dụng nhất định thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người là gì?

Câu hỏi: Thế nào là một công dụng nhất định thỏa mãn một số nhu cầu nào đó của con người?

A. Trị giá hàng hóa

B. Giá trị sử dụng của hàng hoá

C. Giá trị sức lao động

D. Giá trị sức lao động

Trả lời

Đáp án đúng là đáp án B. Một số công dụng thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị sử dụng của hàng hóa.

Giải thích rằng chọn đáp án B là đáp án đúng

Theo kinh tế chính trị Marx đã nói: “Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người và được dùng để trao đổi với nhau”. Như vậy, hàng hóa ra đời từ quá trình lao động và tạo ra sản phẩm thực tế cho con người. Con người sử dụng hàng hóa vào mục đích trực tiếp để trao đổi với nhau.

Hàng hóa có hai thuộc tính gồm giá trị và giá trị sử dụng. Trong đó giá trị của hàng hóa được hiểu là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa. Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa đó có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, bất kể nhu cầu đó được thỏa mãn trực tiếp hay gián tiếp.

Như vậy, một công dụng nhất định nhằm thoả mãn một nhu cầu nhất định của con người chính là giá trị sử dụng của hàng hoá.

Giải thích lý do không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại không đúng vì những lý do cụ thể sau:
+ Phương án A. Công dụng nhất định nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị của hàng hoá, đây là đáp án sai vì giá trị của hàng hoá được hiểu là lao động xã hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hoá. Giá trị sử dụng là công dụng mà hàng hóa mang lại cho con người.

+ Phương án C. Một công dụng nhất định nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị của sức lao động, đáp án này không đúng. Bởi vì giá trị sức lao động tạo ra hàng hóa có thể cao nhưng điều đó không có nghĩa là hàng hóa đó tạo ra được công dụng đáp ứng những nhu cầu nhất định cho con người.

+ Phương án D. Một công dụng nhất định nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị sức lao động, đây là đáp án sai vì giá trị hàng hoá sức lao động được cấu thành từ giá trị tư liệu sinh hoạt. nhu cầu vật chất và tinh thần cho bản thân người lao động; chi phí đào tạo người lao động để đạt được trình độ phù hợp; giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho con em công nhân. Giá trị sức lao động không phải là công dụng nhất định nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của con người.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Một số công dụng thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người là giá trị sử dụng của hàng hóa.

[rule_{ruleNumber}]

#Công #dụng #nhất #định #thỏa #mãn #nhu #cầu #nào #đó #của #con #người #là

Bạn thấy bài viết
Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Giáo dục
#Công #dụng #nhất #định #thỏa #mãn #nhu #cầu #nào #đó #của #con #người #là

Xem thêm:  Keto là gì? Chế độ ăn Keto liệu có hiệu quả như lời đồn?

Viết một bình luận